វិចិត្រករសាក់រូបនេះពិតជាមានគំនិតច្នៃប្រឌិតមែន គាត់អាចធ្វេីឱ្យស្លាកស្នាម និង ផ្នូកពីកំនេីត ទៅជារូបដ៏អស្ចារ្យ

នរណាៗក៏មិនចង់មានស្លាក់ស្នាមដែរ ប៉ុន្តែពេលខ្លះយេីងអាចជួបរឿងអាក្រក់ដោយចៃដន្យ ដូចជាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ឬ រលាកទឹកក្តៅជាដេីម។

ការមានស្នាមលេីស្បែកនេះ វានឹងធ្វេីឱ្យយេីងមេីលទៅ ពិបាកមេីល មិនស្អាត វាអាចធ្វេីឱ្យយេីងបាត់បង់ទំនុកចិត្ត ពេលយេីងចេញក្រៅ ជាពិសេស សំរាប់ស្រីៗដែរគាត់ត្រូវស្លៀកខ្លីនៅពេលចូលរួមកម្មវិធិផ្សេងៗផងដែរ។

វិចិត្រករសាក់រូបនេះពិតជាមានទេពកោសល្យ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យ ក្នុងការធ្វេីឱ្យស្លាក់ស្នាមទាំងនេះទៅជារូបផ្សេងដែលមេីលទៅ ទាក់ទាញ និង ស្អាតខ្លាំង។

#1

Tattoo 01

#2

Tattoo 02

#3

Tattoo 03

#4

Tattoo 04

#5

Tattoo 05

#6

Tattoo 06

#7

Tattoo 07

#8

Tattoo 08

#9

Tattoo 09

#10

Tattoo 10

#11

Tattoo 11

#12

Tattoo 12

#13

Tattoo 13

#14

Tattoo 14

#15

Tattoo 15

#16

Tattoo 16

#17

Tattoo 17

#18

Tattoo 18

#19

Tattoo 19

#20

Tattoo 20

ប្រភព៖ boredpanda.com