អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអាចទៅតាមពេលវេលាបាន ប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់នឹងស្ថិតថេរជានិច្ច

រូបភាពគឺជាការចងចាំដ៏ល្អបំផុតដែលយើងគួរតែមានដើម្បីរំលឹកអនុស្សារីយ៍ចាស់ដែលបានកន្លងហួស។ សូម្បីតែក្រោយឆ្នាំរាប់ទសវត្សយើងដឹងថាក្ដីស្រលាញ់របស់យើងមិនបានផ្លាស់ប្តូរបន្តិចឡើយ។ វិទ្យាសាស្រ្តមានការពន្យល់សម្រាប់រឿងនោះ - នៅពេលយើងដឹងអ្វីមួយសារថ្មី ហើយមានរឿងជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈរាងកាយរបស់យើង។ អារម្មណ៍ទាំងនេះបណ្តាលអោយដំណើរការដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុង DNA របស់មនុស្សយើង។

នេះជាការប្រមូលផ្ដុំនៃរូបភាពដែលបានចែករំលែកដោយក្រុមគ្រួសារដែលមានអតីតកាលពោរពេញដោយភាពរីរាយ និងក្តីស្រឡាញ់ស្ថិតនៅជាមួយពួកគេពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។ ដូច្នះពួកគបានសំរេចចិត្តបង្កើតរូបភាពទាំងនេះឡើងវិញ។

1. រូបភាពដំបូងត្រូវបានថតលើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមានវ័យជំទង់។ មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរសូម្បីតែបន្ទាប់ពី 20 ឆ្នាំក្រោយ ហើយពួកគេពេលនេះមានកូន 2 ហើយ។

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

2. សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនចេះចប់ទេព្រោះពួកគេចូលចិត្តនំខេក។

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

3. ប្រភេទស្នេហាសប្បាយរីករាយ

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

4. ចំណងនៃក្តីស្រឡាញ់រវាងឪពុកនិងកូនស្រីគឺមានជារៀងរហូត។

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

5. ភាពខុសត្រឹមតែរយៈពេល 10 ឆ្នាំ

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

6. ក្មេងប្រុសនឹងនៅតែជាក្មេងប្រុស ...

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

7. ក្តីស្រឡាញ់រវាងបងប្អូនមិនមានពេលបញ្ចប់ឡើយ

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

8. ភាពជាបងប្អូន

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

​9. វីរៈបុរសពិភពលោកគឺនៅទីនេះ

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

​10. ឪពុកនិងកូនប្រុសថតជាមួយគ្នានៅកន្លែងដដែលម្តងទៀតបន្ទាប់ពី ៦០ ឆ្នាំក្រោយមក

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

11. ការកំសាន្ដសប្បាយនៅឆ្នេររបស់បងប្អូននៃគ្រាអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានមួយ។

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

12.  មិត្តភាពគឺរឹងមាំជានិច្ច

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

13. នៅពេលដែលអ្នកទទួលទានម្ហូបអាហារ។

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

14. ២៣ ឆ្នាំក្រោយមក

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

15. ហ្គេមនឹងតែងតែសប្បាយរីករាយ - សូម្បីតែបន្ទាប់ពី 33 ឆ្នាំក្រោយក៏ដោយ!

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

16. ពិធីខួបកំណើត

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

17. Pajama love

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

18.   ការធ្វើដំណើរកំសាន្តមួយរបស់បងប្អូន

Nostalgic Photos Depict That Time Will Pass, But Love Will Stay

តើលោកអ្នកចង់បង្កើតជារូបភាពថ្មីឲ្យដូចទៅនឹងរូបភាពកាលពីអតីតកាលទេ?  វាជាអនុស្សារីយ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចបាត់បងបានឡើងទោះពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាដ៏ដោយ៕

 

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ