មនុស្សភាគច្រើន មិនអាចរកចំនុចខុសឆ្គង នៅក្នុងរូបភាពទាំង ៩ សន្លឹកនេះទេ តើអ្នកអាចរកឃើញទេ?

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញអត្ថបទជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តផ្សេងៗដែលផ្ទុយនឹងជំនាញគណិតវិទ្យាឬសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការគិត។ រូបភាពខាងក្រោមនេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើតេស្តថាតើអ្នកកំពុងសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្តេច។

ដូច្នេះសូមសាកល្បងសម្ថភាពការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក។ រូបភាពទាំងនេះនីមួយៗមានលាក់អាថ៌កំបាំងកំហុសឆ្គងដែលអ្នកអាចនឹងរកមិនឃើញ។ តើអ្នកអាចរកឃើញកំហុសទាំងនោះបានទេ?

យើងក៏បានផ្តល់នៅចម្លើយសម្រាប់អ្នកផងដែរនៅខាងក្រោម។

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

Most People Can't Tell What's Wrong In These 10 Pictures. Can You

ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកព្យាយាមមើលថាតើអ្នកអាចរកឃើញបញ្ហានៅក្នុងរូបភាពនីមួយៗដោយខ្លួនឯងបានដែរឬទេ។ រូបភាពទាំងអស់នេះនឹងធ្វើតេស្តជំនាញសង្កេតរបស់អ្នក។

រកចម្លើយខាងក្រោម:

១) ចំនុចខុសគឺលេខ ៩ និង ១១ ត្រូវបានប្តូរគ្នា ដោយសារសេខរ៉ូម៊ាំង IX តំណាងឱ្យលេខ ៩ និង XI តំណាងលេខ ១១។

២) ចំនុចខុសគឺស្លឹកទំពាំងបាយជូនៅក្នុងរូបភាពគឺវាមិនមែនជាស្លឺកទំពាំងបាយជូទេវាជាស្លឹករុក្ខជាតិម្យ៉ាងឈ្មោះ fern ។

៣) តើកាណូតមួយនេះអាចចូលចតបានយ៉ាងមិចទៅបើច្រកចូលតូចជាងកណូតនោះ។

៤) សង្កេតមើលពីខ្សែដែលបានចងលើទោងនេះ​  វាពិតជាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់នរណាម្នាក់អង្គុយនៅលើវាហើយមិនធ្លាក់ចុះ។

៥) កត់សំគាល់ដៃរបស់ក្មេងស្រីទាំងដែលកំពុងឆ្លុះកញ្ចក់ និងនៅក្នុងកញ្ចក់។ ការឆ្លុះបញ្ចាំងគឺប្រាកដណាស់គួរតែផ្ទុយពីមនុស្សដែលកំពុងឆ្លុះ។

៦) នាឡិកាត្រូវបានកំណត់ថាពេលនេះនៅម៉ោង ២ ប៉ុន្តែនោះជាពេលថ្ងៃលិច។

៧) សូមក្រឡេកមើលរថភ្លើងនៅខាងឆ្វេង។ វាមិនអាចទៅរួចទេដែលទូរថភ្លើងមិនមានក្បាលរថភ្លើងហើយអាចបើកទៅមុខបាន។

៨) ខែមិថុនាមានតែ ៣០ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។

៩) ក្មេងស្រីនេះកំពុងពាក់ស្បែកជើងស្គីមានកង់ ចូលសង្កេតទីលាននេះគឺសម្រាប់ជិះស្គីទឹកកកទេ។

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ