#ហេតុអ្វីចាំបាច់ឈ្លោះគ្នា បើពេលវេលា ដែលបាននៅក្បែរគ្នាមិនច្រើនផងនោះ ចុះម៉េចក៏ចេះតែធ្វើឱ្យពេលវេលា ដែលនៅក្បែរគ្នា ប្រែទៅជាអារម្មណ៍សោកសៅ មុខក្រញូវដាក់គ្នាធ្វើអី …

 

#ពេលឈ្លោះគ្នា

ដឹងទេថា គ្រប់ពេលដែលឈ្លោះគ្នា វាពិតជា ធ្វើ

ឱ្យយើងខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ ហើយក៏តែងតែគិតផ្ដេសផ្ដាសច្រើនទៀតផង ...

#ហេតុអ្វីចាំបាច់ឈ្លោះគ្នា បើពេលវេលា ដែលបាននៅក្បែរគ្នាមិនច្រើនផងនោះ ចុះម៉េចក៏ចេះតែធ្វើឱ្យពេលវេលា ដែលនៅក្បែរគ្នា ប្រែទៅជាអារម្មណ៍សោកសៅ មុខក្រញូវដាក់គ្នាធ្វើអី ...

ហត់នឹងការងារ ការសិក្សារ រៀងៗខ្លួន ហេតុអ្វី ត្រូវមកហត់ចិត្ត នឹងរឿងឈ្លោះប្រកែក អន់ចិត្ត ថ្នាំង់ថ្នាក់ដាក់គ្នាបន្ថែមទៀត កុំដាក់សម្ពាធឱ្យគ្នា ព្រោះតែការមិនយល់ចិត្តគ្នាអី ... សម្រាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា គូណា ក៏គេចេះខឹង អន់ចិត្តនឹងគ្នាដែរ តែសំខាន់ គឺត្រូវតែចេះ ប្រឈមមុខ ហើយប់ចិត្តឱ្យទូលាយសម្រាប់គ្នា ...

Knongsrok 38

#រឿងខ្ញុំ ជាការពិត ចិត្តខ្ញុំមិនទូលាយ ដែលឃើញមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដទៃនោះទេ ហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តឱ្យគេ មករញ៉េរញ៉ៃ នឹងមនុស្សរបស់ខ្ញុំដែរ ហើយគ្រប់ពេល យើងក៏តែងតែ សោះកក្រោះ មុខក្រញូវ មិននិយាយរកគ្នា តែដឹងអត់ថា វាមិនបានយូរទេ ព្រោះតែចិត្តស្រឡាញ់ អារម្មណ៍ នឹក គិត និងបារម្ភ ជំរុញឱ្យយើងត្រូវតែ យកចិត្តទុកដាក់រវាងគ្នា ...

ពួកយើងឈ្លោះគ្នាមិនយូរទេ គឺឈ្លោះពេលព្រឹកត្រូវពេលថ្ងៃ ខឹងពេលថ្ងៃ និយាយគ្នាពេលល្ងាច បើនៅក្រៅ គឺត្រូវ ទិញអី យកមកផ្ញើគ្នា ពេលត្រឡប់មកវិញ ហាសហា ពិតជាកំពូលគូស្នេហ៍ហើយនេះ អត់និយាយគ្នាសុខៗ ក៏ស្រាប់តែ មកនិយាយគ្នាវិញ ធ្វើដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើង ...

នេះហើយ ដែលគេហៅថា ការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដ

រក្សាសិទ្ធ : TSR Businesswoman R3.com