វិចិត្រករប្រើប្រាស់វត្ថុតូចៗរាប់រយដើម្បីបង្កើតជារូបតំណាងនិងរូបគំនូរជីវចលបានយ៉ាងអស្ចារ្យ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

វិចិត្រករប្រើប្រាស់វត្ថុតូចៗរាប់រយដើម្បីបង្កើតជារូបតំណាងនិងរូបគំនូរជីវចលបានយ៉ាងអស្ចារ្យ

នៅក្នុងស៊េរី "Plastic Classics" របស់វិចិត្រករអង់គ្លេស Jane Perkins បានប្រេីវត្ថុជាច្រេីនដែលអាចរេីសបាន ដូចជា ឡេវ បំណែកប្លាស្ទិចរបស់ប្រដាប់ក្មេងលេង LEGO ជាដេីម។ ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវគំនូរដូចជា DaVinci’s Mona Lisa, Albert Einstein និង Nelson Mandela។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ bluebowerbird.co.uk | mymodernmet

#1

Jane Perkins 01

#2

Jane Perkins 02

#3

Jane Perkins 03

#4

Jane Perkins 04

#5

Jane Perkins 05

#6

Jane Perkins 06

#7

Jane Perkins 07

ប្រភព៖ Bored Panda