ជឿអត់? ថារូបទាំងអស់នេះធ្វេីពីដីឥដ្ឋ

Christopher David White គឺជាជាងចម្លាក់ជនជាតិអាមេរិកដែលមានទេពកោសល្យដែលអាចធ្វេីឱ្យអ្នកស្រឡាំង​កាំងបាន ដោយថ្វីដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់។

សិល្បករនេះអាចធ្វើឱ្យអ្នកសរសើរស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់ ដោយការបង្កើតចេញពីសម្ភារៈផ្សេងគ្នាទាំងស្រុង ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែត្រឡប់មកវិញ និងពិនិត្យមើលវាម្តងទៀត។

រូបចម្លាក់ពណ៌សៗ គឺធ្វើឡើងដោយដៃនឹងដីឥដ្ឋ ហើយត្រូវបានបង្ហាញដោយការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អិតល្អន់ ដែលជាលទ្ធផលនៃស្នាដៃសិល្បៈសេរ៉ាមិចស្រស់ស្អាត ដែលមើលទៅដូចជាឈើក្រឡុកអញ្ចឹង។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ christopherdavidwhite.com

#1

Christopherdavidwhite 01

#2

Christopherdavidwhite 03

#3

Christopherdavidwhite 04

#4

Christopherdavidwhite 05

#5

Christopherdavidwhite 06

#6

Christopherdavidwhite 07

#7

Christopherdavidwhite 08

#8

Christopherdavidwhite 09

#9

Christopherdavidwhite 10

#10

Christopherdavidwhite 11

#11

Christopherdavidwhite 12

#12

Christopherdavidwhite 13

#13

Christopherdavidwhite 14

#14

Christopherdavidwhite 15

#15

Christopherdavidwhite 16

#16

Christopherdavidwhite 17

#17

Christopherdavidwhite 18

#18

Christopherdavidwhite 19

#19

Christopherdavidwhite 20

#20

Christopherdavidwhite 21

ប្រភព៖ boredpanda.com