អ្នកគ្រូចែករំលែករូបថតកាតាបរបស់សិស្សម្នាក់ ដែលឪពុករបស់ក្មេងបានធ្វេីឡេីងដោយខ្សែដេរបាវ

ដេីម្បីទទួលបានការអប់រំ គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតមួយនៃជីវិតរបស់កុមារ ដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់គេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី បេីយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្មេងៗប្រហែលជា 60 លាននាក់មិនអាចទៅសាលារៀនបានទេ។

មូលហេតុចម្បងមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងៗទៀត គឺភាពក្រីក្រ។ មានកុមារជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក ដែលមិនបានទៅរៀនទេ ពួកគេត្រូវតែធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ឬ មើលថែរក្សាបងប្អូនរបស់ពួកគេ។

ហេីយនេះជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូគាត់និយាយ៖​ «ក្មេងទើបតែចូលរៀនក្រោយគេ ព្រោះទើបមកពីថៃវិញកាតាបនេះគាត់ប្រាប់ថាឪពុកគាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យ (ធ្វើពីខ្សែដេរបាវ)​ ទឹកចិត្តឪពុកដើម្បីកូនបានល្អនឹងគេ»

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Facebook

#1

School Bag 01

#2

School Bag 02

#3

School Bag 03

#4

School Bag 04

#5

School Bag 05

#6

School Bag 06

#7

School Bag 07

#8

School Bag 08