នារីខ្លះស្រលាញ់យើងខ្លាំងដែរតែហេតុអ្វីមិនព្រមនៅជាមួយយើង?

នៅក្នុងដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រីស្ត្រីមួយចំនួនពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អចំពោះអ្នកប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចាត់វិធានការនាងមិនចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទេឬថែមទាំងចង់ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអ្នក។ ពេលនេះខ្ញុំជឿថាបុរសជាច្រើននឹងមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ។ ខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាវាក្លាយដូចនេះទេសូម្បីតែបុរសមួយចំនួននឹងធ្លាក់ក្នុងការសង្ស័យខ្លួនឯងតើវាមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលនាងទេឬ?

ការពិតវាមិនមែនថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែហេតុផលផ្ទាល់របស់ស្ត្រីប្រសិនបើអ្នកជួបនរណាម្នាក់ដែលអ្នកចូលចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នាចង់ថែរក្សាវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួនកាលដោយសារមូលហេតុខ្លះអ្នកជ្រើសរើសបោះបង់។ ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ពួកគេ។ស្ត្រីមានអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែពួកគេមិនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទេ។ ភាគច្រើននៃពួកគេគឺសម្រាប់ហេតុផលទាំងនេះ។ បុរសមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះទេ។

នៅក្នុងវិថីស្នេហាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលរងគ្រោះរឿងស្នេហា!ហើយក៏មានអ្នកខ្លះឆ្លងផុតអ្នកខ្លះទៀតមានអារម្មណ៏ឌិតដាមហើយមិនចង់មានស្នេហាទៀត!ហើយនារីខ្លះដែលរងគ្រោះខ្លាំងគាត់ក៏លែងទុកចិត្តនឹងបុរសៗទៀតដែល!មានពេលខ្លះបុរសនោះល្អខ្លាំយាំងណាក៏នាងមិនសុខចិត្តទទួលម្នាក់នោះដែរ។ហើយមានពេលខ្លះគឺគេតែងគិតថាបុរសនោះល្អខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ខ្លួនមិនសាកសមនឹងគេក៏មាន!

នារីខ្លះទៀតគ្រាន់តែមានអារម្មណ៏ល្អជាមួយអ្នកតែមិនអាចឡើងទៅដល់ស្នេហាបាននោះទេ!គេខ្លាចធ្វើអោយអ្នកឈឺចាប់គេខ្លាចគេនៅនឹកអ្នកចាស់គេខ្លាចខ្លួនមិនសាកសមនិយាយរួមគេខ្លាចគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់បដិសេធនឹងអ្នកទៀត។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin OnlyU