ស្រលាញ់គេពិតមែនអត់?ឬគ្រាន់តែស្រលាញ់លេងៗ?ស្រលាញ់មិនចង់អោយគេថាយើងនៅម្នាក់ឯងយូរពេក?

ពាក្យថាស្រលាញ់មួយមា់ត់គឺមានន៏យធំធេងណាស់មិនមែនស្រលាញ់លេងៗស្រលាញ់គ្រាន់កុំអោយគេថាយើងនៅម្នាក់ឯងយូរពេកមិនមែនស្រលាញ់អោយតែបានៗនោះទេ។កុំស្រលាញ់ព្រោះឪពុកម្តាយបង្ខំ!

65197329_2849388425088001_424912126889426944_n

សួរខ្លួនឯងអោយច្បាស់ណាសួរថាស្រលាញ់គេមែនអត់?ស្រលាញ់ស្មោះអត់?ស្រលាញ់ដោយចិត្តអត់?ហើយស្រលាញ់គេត្រង់ណា?បើស្រលាញ់ស្មោះស្រលាញ់គេពិតមែនគឺត្រូវស្រលាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់គេទាំងល្អទាំងអាក្រក់មិនថាគេមានកំហុសអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវស្រលាញ់នឹងលើកលែងទោសអោយគេដែរ។

ពេលដែលយើងស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដនោះអ្នកនឹងហ៊ានលះបង់ពេលវេលាលុយកាក់នឹងចិត្ត។ស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់មិនមែនប្រើតែសម្តីប្រើពាក្យថាស្រលាញ់រួចគឺរួចនោះទេ។ស្រលាញ់គេត្រូវចេះខ្វល់ពីគេ ត្រូវចេះឃ៊ែគេ យកចិត្តទុកដាក់មើលថែគេអោយបានយ៉ាងល្អ។មិនមែនត្រឺមតែពាក្យថាស្រលាញ់មួយម៉ាត់គ្រប់គ្រាន់ទេ។

តើអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងអស់ពីចិត្តអត់?មិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាគឺជារឿងគូជីវិត៕

44074988_239724800030773_3043653759998623744_n

44088263_239713610031892_7977455672721670144_n

44108568_239771973359389_8382321653937340416_n

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin