ខ្ញុំអាចធ្វើអោយគេរំភើបបាន!តែរំភើបមិនមែនស្រលាញ់នោះទេ!ក្នុងចិត្តគេគ្មានខ្ញុំរហូត

ជាការពិតណាស់សេចក្តីរំភើបតែវាមិនមែនជាសេចក្តីស្រលាញ់នោះទេ!យើងអាចធ្វើអោយគេរំភើបអាចធ្វើអោយគេសប្បាយចិត្តបានតែវាមិនមែនជាក្តីស្រលាញ់ចេញពីចិត្តគេនោះទេវាគ្រាន់តែជាការសប្បាយចិត្តជាការចូលចិត្តរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ។

62123193_646260005847631_5270514399403048960_n

ត្រូវចាំមនុស្សតែគេមិនស្រលាញ់គឺគេមិនស្រលាញ់ហើយ!មិនថាយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាធ្វើអោយគេរំភើបបែបណានោះទេ!ក្នុងចិត្តគេគ្មានយើងហើយនោះមិនថាយើងមុខដូចតារាទៀតក៏គេមិនស្រលាញ់យើងដែរ!ទោះយើងល្អដល់គ្មានកន្លែងទាស់ក៏គេនៅតែមើលមិនឃើញ!

តែសំរាប់មនុស្សគេស្រលាញ់វិញមិនថាមុខគេអាក្រក់យ៉ាងណាឬចរឺកគេអាក្រក់ប៉ុណ្ណាឬគេធ្វើអាក្រក់ដាក់គេប៉ុណ្ណាជេស្តីឬវៃក៏គេនៅតែស្រលាញ់ម្នាក់ហ្នឹងងប់ដែរ!

62158431_646260272514271_1269413228266389504_n

យើងស្រលាញ់គេតែម្ខាងពិបាកណាស់មិនថាយើងលះបង់ប៉ុណ្ណាយើងស្រលាញ់ប៉ុណ្ណាយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេគ្មានថ្ងៃមើលឃើញយើងវិញដែរ!ហេតុផលគឺមានតែមួយនោះគឺគេមិនបានស្រលាញ់យើង!យើងមិនមែនជាមនុស្សដែលគេចង់បាន។

អត្ថបទ៖calvin

62258387_646260159180949_6799684780125323264_n

62351378_646260209180944_1570333995827200000_n

62478576_646260049180960_948793992634433536_n