នាងមានឡានទេ?នាងមានផ្ទះទេ?ហេតុអីមនុស្សប្រុសស្រលាញ់រកស្រីអ្នកមាន? – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

នាងមានឡានទេ?នាងមានផ្ទះទេ?ហេតុអីមនុស្សប្រុសស្រលាញ់រកស្រីអ្នកមាន?

សំនួរដែលបុរសម្នាក់សួរទៅកាន់នារីម្នាក់?

ប៖តើនាងមានផ្ទះទេ?

ស៖មាន

ប៖តើនាងមានឡានទេ?

ស៖មាន

បៈតើនាងមានប្រាក់សន្សំទេ?

ស៖មាន!ខ្ញុំមើលទៅលោកគ្រាន់បើដែលហេតុអីស្រលាញ់រកស្រីអ្នកមាន?លោកអាចទ្រាំលំបាកតែ២ឆ្នាំទៀតលោកនឹងមានអ្វីដែលជារបសខ្លួន!ដល់ពេលនោះលោកចង់បានអ្វីក៏មានដែរ!

ប៖មិនមែនចឹងទេ!ខ្ញុំសួរនេះគ្រាន់តែមិនចង់អោយអ្នកដែលមានលុយទិញមិត្តស្រីខ្ញុំទៅទៀត។ព្រោះមិត្តស្រីខ្ញុំពីមុនត្រូវបានអ្នកមានគេទាក់ទងទៅ!​ តោះយើងទាក់ទងគ្នាហៃ?

ជាការពិតណាស់មានលុយមិនប្រាកដថាមានអ្វីៗទាំងអស់នោះទេតែពិតណាស់បើអ្នកគ្មានលុយនោះអ្នកនឹងគ្មានអ្វីៗទាំងអស់!សូម្បីតែមិត្តស្រីក៏មានអ្នកដណ្តើមដែរ។

62321374_2241265615911132_6567739907438018560_n

ពេលខ្លះលុយពិតជាអាចទិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានមែនតែទិញបាននូវអ្វីដែលលោភលន់ប៉ុណ្ណោះសំរាប់អ្នកដែលស្មោះត្រង់លុយពិតជាមិនអាចទិញបាននោះទេ។

មនុស្សសម៏យនេះគឺបែបនេះអ្នកខ្លះស្រលាញ់ដើម្បីតែលុយ!អ្នកខ្លះស្រលាញ់ដើម្បីបង្អូតគេ!អ្នកខ្លះទៀតស្រលាញ់ព្រោះខ្លាចគេថាហើយអត់មានសង្សា!

មិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបចេះតែអាចគិតទៅលើមនុស្សបែបនេះទេ!តែក៏មានមួយចំនួនពិតជាអ្នកគិតបែបនេះឯង!ដូចនេះហើយមិនមែនយើងប្រាកដថានឹងបានជួបមនុស្សដែលស្រលាញ់យើងហើយយើងក៏ស្រលាញ់គេដោយងាយនោះទ។ថែរក្សាមនុស្សនៅចំពោះមុខ៕

អត្ថបទ៖Calvin

62467991_2241265409244486_6287545797349212160_n

62521940_2241265292577831_57517003732156416_n

64235875_2241265555911138_7124158280754003968_n

64323366_2241265199244507_8598077991727136768_n