ជាក់ស្តែងណាស់ ការចាក់សាក់បែបប៉ាក់ គឺជារឿងមួយដែលមើលទៅអស្ចារ្យជាអ្វីដែលយេីងគិត (30 រូបថត) – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ជាក់ស្តែងណាស់ ការចាក់សាក់បែបប៉ាក់ គឺជារឿងមួយដែលមើលទៅអស្ចារ្យជាអ្វីដែលយេីងគិត (30 រូបថត)

សិល្បៈទាំងពីរបែបនេះ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ម្ជុល ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាពិភពលោកពីរផ្សេងគ្នា។ ការប៉ាក់ ដែលជាសិល្បៈបុរាណដែលអ្នកទំនងជាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជីដូនរបស់អ្នក ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយឈុតចាកសាក់ដើម្បីបង្កើតរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត និងប្លែកៗដែលមានលក្ខណៈប្លែកៗនិងប្រពៃណី។

លទ្ធផលគឺនិយាយដោយខ្លួនឯង។ រូបរាងដែលសំបូរបែបនេះមើលទៅដូចជាទឹកខ្មៅដែលត្រូវបានគេបាក់ទៅក្នុងស្បែក ហើយយករូបរាង 3D ស្ទើរតែដូចពិតៗអញ្ចឹង។ ការរចនាជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅលើបច្ចេកទេសដែលមិនចេះចប់ដោយស៊េរីតូចៗរបស់ x រួមគ្នាបង្កើតជារូបភាពធំជាង។

#1

Tattoo 01

#2

Tattoo 02

#3

Tattoo 03

#4

Tattoo 04

#5

Tattoo 05

#6

Tattoo 06

#7

Tattoo 07

#8

Tattoo 08

#9

Tattoo 09

#10

Tattoo 10

#11

Tattoo 11

#12

Tattoo 12

#13

Tattoo 13

#14

Tattoo 14

#15

Tattoo 15

#16

Tattoo 16

#17

Tattoo 17

#18

Tattoo 18

#19

Tattoo 19

#20

Tattoo 20

#21

Tattoo 21

#22

Tattoo 22

#23

Tattoo 23

#24

Tattoo 24

#25

Tattoo 25

#26

Tattoo 26

#27

Tattoo 27

#28

Tattoo 28

#29

Tattoo 29

#30

Tattoo 30

ប្រភព៖​ boredpanda.com