១២រូបភាព បង្ហាញពីភាពផ្លាស់ប្តូរនៃទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញដោយការប្រៀបធៀបរវាងពីមុននិងឥឡូវ

ពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរគ្រប់នាទី ទោះបីជាពេលខ្លះពិបាកកត់សម្គាល់វាក៏ដោយ។ សកលភាវូបនីយកម្ម គឺជាកំលាំងចលករនៅពីក្រោយសម័យបច្ចុប្បន្ន។ ទីក្រុងល្បីៗ មួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះ។ ឧទាហរណ៍៖ កាលពីជាង 50 ឆ្នាំមុន ទីក្រុងឌូបៃគឺជាក្រុងតូចមួយ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះវាជាទីក្រុងមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។

1. Rio de Janeiro, Brazil

Famous Cities 01

2. Seoul, South Korea

Famous Cities 02

3. Dubai, United Arab Emirates

Famous Cities 03

4. New York, USA

Famous Cities 04

5. Moscow, Russia

Famous Cities 05

6. Paris, France

Famous Cities 06

7. Berlin, Germany

Famous Cities 07

8. Istanbul, Turkey

Famous Cities 08

9. Singapore, Republic of Singapore

Famous Cities 09

10. Tokyo, Japan

Famous Cities 10

11. London, Great Britain

Famous Cities 11

12. Rotterdam, Netherlands

Famous Cities 13

ប្រភពអត្ថបទដោយ៖​ brightside.me