តោះមកធ្វើតេស សមត្ថភាពខួររបស់យើងទាំងអស់គ្នា!

ការសិក្សាមួយបាននិយាយថា នៅក្នុងសម័យទំនើបនេះការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សមានការថយចុះ។ ជាការពិតណាស់វិសាលភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់ជាមធ្យមគឺមានតិចតួចមែនទែន។ ជាការប្រសើរណាស់ យើងពិតជាត្រូវការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនេះនិងអនុវត្តការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើង។ ឧទាហរណ៍យើងអាចចាប់ផ្តើមជាមួយអ្វីដែលសាមញ្ញដូចជាការធ្វើតេស្តជាដើម។

Bright Side មានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយជឿជាក់ថានេះមិនត្រឹមតែជារឿងសប្បាយទេ តែក៏មានប្រយោជន៍មិនតិចដែរ។ ដូច្នេះយើងស្នើឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នក។ ហើយកុំភ្លេចគណនាចំនួនចម្លើយដែលអ្នកទទួលបាននៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទ!

១. តើអ្នកបានឃើញជើងប៉ុន្មាន?

1

២. តើអ្នកអាចមើលឃើញឆ្មាខុសគ្នាដែរ ឬទេ?

2

៣. តើអ្នកអាចរកឃើញស្រមោលដែលត្រឹមត្រូវដែរ ឬទេ?

3

៤. តើអ្នកឃើញសត្វក្តាន់ដែរ ឬទេ?

4

៥. តើអ្នកអាចរកឃើញមនុស្សយន្តស្រដៀងគ្នាពីរនាក់ដែរឬទេ?

5

៦. តើពាក្យណាមួយដែលអ្នកឃើញនៅទីនេះ?

6

៧. តើអ្នកអាចមើលឃើញសត្វពស់ទេ?

7

៨. តើអ្នកឃើញដើមឈើស្រដៀងគ្នា 2 ដើមដែរឬទេ?

8

៩. ឪពុករបស់ George មានកូន 5 នាក់។ ហើយអ្នកអាចមើលឃើញឈ្មោះកូនរបស់គាត់ 4នាក់ ។ តើកូនប្រុសទីប្រាំរបស់គាត់ឈ្មោះអ្វី?

9

១០. តើអ្នកអាចរកឃើញកំហុសដែរ​ ឬទេ?

10

តើអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានប៉ុន្មាន? ចែករំលែកការធ្វើតេស្តនេះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកហើយប្រាប់យើងអំពីលទ្ធផលរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់មតិយោបល់។

ចំលើយ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ប្រភពដើម៖ Bright Side 

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ​៖ ក្នុងស្រុក