មនុស្សយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងទើបជាយើងខ្លួនឯង!បើចាំតែពឹងផ្អែកលើអ្នកដទៃមកជួយនោះជីវិតយើងនិងរងទុក្ខដល់ទីបញ្ចប់

មនុស្សយើងអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ក្រ?ជីវិតអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់យំ?ធ្វើមនុស្សកុំមើលងាយមនុស្ស ធ្វើមនុស្សកុំមើលថាគេមិនឡើង!ត្រូវចេះរៀនគោរពអ្នកដទៃនោះអ្នកដទៃក៏ចេះគោរពយើងដូចគ្នា!នោះអ្នកទទួលបានភាពស្ងាប់ស្ងាត់។

ធ្វើមនុស្សកុំមើលងាយមនុស្ស កុំពន្យាពេលខ្លួនឯង កុំជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកដទៃ។ត្រឹមត្រូវនិងខុសអ្នកមានចំនួនថេរមិនមែនការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកទេ។ មនុស្សល្អមិនត្រូវនិយាយអ្វីនោះទេប៉ុន្តែធ្វើរឿងល្អ ៗ ជាច្រើនដែលជាមនុស្សអាក្រក់មិនបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនហើយបាននិយាយរឿងអាក្រក់ជាច្រើន។3

មនុស្សដែលផ្តល់កិតិ្កយសដល់អ្នកនោះវាជាជំនាញរបស់យើងដែលយើងបានខំប្រឹងវាឡើងដោយខ្លួនឯង!គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបង្ខំអោយអ្នកដទៃធ្វើល្អចំពោះយើងបាននោះទេ!ហើយយើងក៏មិនអាចទៅសួរអាចដទៃបាននោះដែរ។

15247560342312

ចាញ់ហើយត្រូវខ្លាចអ្វី?ពិបាកហើយត្រូវខ្លាចអ្វី?ហើយអនាគតរបស់យើង!ពេលដែលយើងដួលត្រូវចេះរៀនក្រោកដោយខ្លួនឯង។មនុស្សដែលធ្វើខុសអាចផ្លាស់ប្តូរបានប៉ុន្តែខុសមិនមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរពេលអនាគតមេឃកំពុងមើលវានឹងមិនខុសទេវានឹងមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកកាន់តែច្រើនវាមិនគួរផ្តល់ឱ្យអ្នកទេមិនមែនទាំងអស់នោះទេ។

ពឹងអោយគេជួយវាមិនដូចខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងនោះទេ!ជីវិតយើងត្រូវខំដោយខ្លួនឯងនោះទើបជាយើងពិតប្រាកដ!រៀននិយាយជាមួយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករៀនចេះនិយាយដោយការខំប្រឹងប្រែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជីវិតគឺមិនមែនជីវិតបន្ទាប់គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវឬខុស។ នៅក្នុងជីវិតនេះវាគ្រាន់តែជាការស្លាប់មួយហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរបំពេញរឿងរ៉ាវរៀនចេះគោរពអ្នកដទៃនិងគោរពខ្លួនឯង។

ជីវិតយើងស្ថិតក្នុងកន្តាប់ដៃយើងមិនមែនស្ថិតលើមាត់អ្នកដទៃនោះទេ!ជីវិតយើងបើយើងមិនជួយខ្លួនឯងមានអ្នកណាមកជួយយើង?ជីវិតយើងបើយើងមិនខំខ្លួនយើងផងហើយអោយអ្នកណាមកខំជំនួយយើង?ធ្វើអ្វីក៏ដោយមានតែខ្លួនឯងទេទើបអាចជួយខ្លួនឯងបាន!បើចាំតែពឹងគេមកជួយយើងរហូតនោះជិវិតយើងមិនបានរីកចំរើនទៅមុខនោះទេ៕

15247560341112

15247560344124

15247560345611

15247560345925

15247560346862

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin Only U