នៅចាំបានទេ? ​ផ្ទះរបស់តួអង្គតុក្កតាទាំងនេះ ​ធ្លាប់ធ្វើឱ្យអ្នកអស់សំណើច និងមានអារម្មណ៍រីករាយរាល់ពេលទស្សនាម្តងៗកាលវ័យកុមារ

ភាពយន្តតុក្កតា ​ជឿថាអ្នកណាៗក៏ចូលចិត្តទស្សនាកម្សាន្តដែរកាលពីនៅវ័យកុមារ ​ឬសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ន  មានមនុស្សធំមួយចំនួននៅតែរីករាយនៅក្នុងការមើលតុក្តតាទាំងនោះដែរ ​ព្រោះតែវាមានភាពកំប្លែង ​និងធ្វើឱ្យអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយរាល់ពេលទស្សនាម្តងៗ។

ជាក់ស្តែងរូបផ្ទះរបស់តុក្កតានីមួយៗ ​ក្លាយទៅជាចំណុចមួយដែលអ្នកចូលចិត្តទស្សនាតុក្កតាចងចាំបំផុត ​អាចនិយាយបានថាគ្រាន់តែឃើញផ្ទះ ​គឺដឹងថាជារឿងតុក្កតាអីដែរ។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីផ្ទះតុក្កតាល្បីៗមួយចំនួនមកបង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកអាន ​ថាតើអ្នកចងចាំវាដែរឬអត់ដូចខាងក្រោមនេះ ៖ 

1

2

3

Hqdefault

4

5

6

7

8