បើចង់បំភ្លេចគេអ្នកត្រូវBlock ខ្លួនអ្នកមុន​ Block អ្នកដ៏ទៃ

ធម្មតាទេការស្រលាញ់អោយតែបែកតែងតែមានការឈឺចាប់ហើយមិនថាស្រលាញ់តិចឬស្រលាញ់ច្រើនទេ!អោយតែមានពាក្យថាស្រលាញ់បែកគ្នាគឺឈឺហើយ។ហើយស្រលាញ់កាន់តែយូរបែកគ្នាកាន់តែឈឺចាប់។

អ្នកខ្លះស្រលាញ់គ្នា៣ ៤ខែ អ្នកខ្លះទៀត១ឆ្នាំ២ឆ្នាំរហូតមានដល់១០ឆ្នាំឬ១៥ឆ្នាំក៏មាន!ស្រលាញ់រឺតតែយូរបែកគ្នារឹតតែឈឺព្រោះវាមានអនុស្សាវីយ៏ច្រើនជាមួយគ្នា!ទុកលំបាកដែលបានឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាក៏មានច្រើន!កាន់តែឈឺនោះគិតថាខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយហេតុអីនៅតែមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបាន។

31576953_1418174494951051_3377902515998687232_n

មនុស្ស២នាក់ដែលអាចឈានដល់ការបែកគ្នាក្នុងនោះវាមានរឿងជាច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែឈ្លោះគ្នាធម្មតាហើយបែកគ្នានោះទេ!ថ្ងៃដែលអ្នកចាំផ្តើមស្រលាញ់គ្នាអ្នកគួរតែមានចិត្តត្រៀមទុកក្នុងថ្ងៃបែករួចហើយ។ព្រោះថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលស្ថិតឋេរឡើយ។

នៅពេលដែលអ្នកចង់បំភ្លេចនរណាម្នាក់មិនមែនគ្រាន់តែលុបរូបភាព block លេខ block facebook Block line Block telegram ហើយភ្លេចគេបានទេគួរតែ block ចិត្តរបស់អ្នកបើវាថា NoគឺNo ហើយ

បើសិនជាអ្នកមិនទាន់អ្នកដាក់គេចុះបាននោះទេទោះអ្នកប្លុកគេយ៉ាងណាក៏អ្នកនៅតែទទួលយកគេវិញដដែលទេ!អ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកគួររៀនប្លុកចិត្តខ្លួនឯងសិន។

ហើយកុំនិយាយថាអត់គេរស់មិនបានចុះសួរថាពេលមិនទាន់ស្គាល់គេម៉េចរស់បាន!

ពីមុនរស់យ៉ាងម៉េចពេលនេះរស់ដូចពីមុនវិញទៅវាចប់ហើយ។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

59761293_626483107825321_4431548759251353600_n

66027412_641276726352757_2344610208661110784_n

66087962_641276779686085_4708200281530171392_n

66737979_641276689686094_6763794096369696768_n