ថ្មីៗនេះក្រុម Hacker បានធ្វើការលួចយកគណនី​ Facebook មិនញញើតដៃ! សាកអនុវត្តវិធីទាំង ១០នេះ ​​ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព

សូមបងប្អូនមេត្តា​ជ្រាប​ថា ពេលថ្មីៗនេះមានក្រុម ជនអនាមិក(hacker)បានធ្វើការលួចយកគណនីហ្វេសប៊ុក​(Facebook) អោយមិនញញើតដៃ ថែមទាំងសង្ងំប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗជាពិសេស គណនីធនាគា។

ហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយធ្វើការអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

១. ឆែកមើលនៅត្រង់ចំនុង Where You're Logged In ថាមាន device ដែលមិនមែនជារបស់អ្នកឬទេ

២. ​បើកដំណើរការមុខងារ សុវត្ថិភាព Two-Factor Authentication ដោយប្រើប្រាស់ Authentication បញ្ជាក់ វាគ្មានសុវត្ថិភាពទេ បើអ្នកប្រើប្រាស់ code security តាមរយៈលេខទូរសព្ទនោះ អាចប្រើប្រាស់តាម ដោយប្រើប្រាស់ Key security និង Authentication App របស់ Google

៣.​ ប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ដែលខ្លាំងដែលមានលើសពី ៨ ខ្ទង់ និងរូមបញ្ចូលទាំង (លេខ, សញ្ញា, អក្សធំតូច)

៥. បើកមុខងារ Get alerts about unrecognized logins ក្នុងគោលបំណងទទួលបានសម្មភាព សុវត្ថិភាពរបស់គណនី ២៤ម៉ោង នៅពេលមានអ្នកណាម្នាក់ព្យាយាមយកគណនីរបស់អ្នក

៦. ធ្វើការត្រួតពិនត្យលើ មុខងារ Authorized Logins ដែលជាមុខងារសំខាស់របស់hackerនូវសង្ងំ ជាមួយអ្នក រួចចូលមកគ្រប់គ្រងគណនីអ្នកដោយស្ងាត់ស្ងាម (សូម remove ប្រសិនបើគិតថាមិនមែនជា device របស់អ្នក)

៧.​ ប្រេីប្រាស់​ឈ្មោះ​ពិត​ ដូចទៅនឹង​ passport ព្រោះ​មានប្រយោជន៍​ពេលត្រូវបានគេ​hacked

៨. សូមរក្សាកុំអោយគេស្គាល់ពី លេខទូរសព្ទ និង អ៉ីម៉ែល របស់អ្នក ប្រើប្រាស់មុខងារ Who should see this? ហើយជ្រើសរើស យក Only me​ នៅត្រង់មុខងារ How People Find and Contact You .

៩. សូមកុំប្រើប្រាស់មុខងារ Save your login info មុខងារនេះវានិងសួអ្នកនៅពេលLoginជាមួយdevice ថ្មី សូមបិទមុខងារនេះ។

១០.​សូមត្រួតពិនិត្យ រាល់តំណរភ្ជាប៉​(link)មុនសម្រេចចិត្តចុចលើវា ។

សូមបញ្ញាក់ផងថាខាងលើនេះជាចំណុចតូចតែប៉ុណ្ណោះ នៅមានច្រើនណាស់ តែសូមចែករំលែកប៉ិននេះចុះ ។

សុវត្ថិភាពលើខ្លួនអ្នក ខ្ញុំក៏មិនថារបស់ខ្ញុំសុវត្ថិភាពទេសូមបងប្អូនកុំមកតេស្ត #ចែករំលែកផង #នេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបេីមានចំនុចមិនច្បាស់និងមិនត្រឹមត្រូវអាចសួឬណែនាំ​ សូម​អគុណ​

ប្រភព៖ Phorn Vannarith