សុជីវធម៍៖ តើយើងទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីសុជីវធម៌ ខាកស្តោះដែលរឺទេ?

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារបស់កាលីប៩បានដក់ស្រង់ផ្នែកសុជីវធម៌មកចែកជូនបងៗ

ការស្តោះនិងកណ្ដាស់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយលឺ ជាបទរំខានអ្នកផង។ អ្នកផងគេអាចឆ្អើមពីការខាកស្ដោះនិងការកណ្តាស់នោះ។ អ្នកមិនបានដឹងនូវរឿងនេះ ធ្វើការខាកស្ដោះនិងកណ្តាស់នៅមុខគេធម្មតាមាននៅពេលបរិភោគ ឬនៅពេលដើរតាមផ្លូវជាដើម។

ជាទង្វើខ្វះសុជីវធម៌

ប្រទេសប៉ែកអឺរ៉ុប និង ប្រទេសជប៉ុន គេហាមប្រាមមិនឲ្យខាកស្តោះទេ រហូតដល់កុំកណ្តាស់។ តែបើយើងចៀសមិនបាន ត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងដោយលាក់លៀម។

ជាទង្វើខ្វះសុជីវធម៌

យើងអាចយករបៀបអឺរ៉ុប និង ប្រទេសជប៉ុនមកប្រើ គឺម្នាក់ៗតោងមានកូនកន្សែងដៃមួយ។ បើត្រូវការស្តោះ​យកកន្សែងខ្ទប់មាត់លបស្តោះដាក់កន្សែង។ បើត្រូវការកណ្ដាស់ យកកន្សែងខ្ទប់ច្រមុះកណ្ដាស់ដាក់កន្សែង បត់កន្សែងនោះដាក់ចូលហោប៉ៅទៅផ្ទះបោកភ្លាមៗ។

ជាទង្វើខ្វះសុជីវធម៌

ខ្មែរយើងគប្បីណាំគ្នាប្រឆាំងនឹងការស្តោះ ដែលម្នាក់ៗច្រើនប្រព្រឹត្តឡើងដោយឥតដឹងខ្លួន នៅពេលបរិភោគអាហារ ពេលដើរ ពេលជិះកង់ ពេលជិះស៊ីក្លូ​ ម៉ូតូ ឡាន (ជួនកាលស្តោះបើងទឹកមាត់ ឬកំហាកមកលើអ្នកខងាក្រោយ)។ កំហុសខាកស្តោះអាចចាត់ទុកជាកំហុសទូទៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង។

ជាទង្វើខ្វះសុជីវធម៌

ពុំគួរណានាំគ្នាខាកស្តោះខុសសុជីវធម៌ទៀតទេ។

ជាទង្វើខ្វះសុជីវធម៌

ជាទង្វើខ្វះសុជីវធម៌

មេរោគមានឱកាស

បង្កជាជំងឺ

ដងស្រងចេញពីសៀវភៅ៖សុជីវធម៌

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ភារុន Kalib9.com