ចូរថែរក្សាមនុស្សដែលអាចទប់នឹងកំហឹងអ្នកបាន!គេអាចជាមនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នកខ្លាំង

អ្នកដែលអ្នកជះកំហឹងលើគេបាននោះជាមនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នក!

អ្នកដែលអាចបញ្ឃប់កំហឹងអ្នកបានជាមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់!

ជាមនុស្សអ្នកណាដែលមិនមានកំហឹង!គ្រាន់តែពេលខ្លះកំហឹងខ្លាំងឬតិចប៉ុណ្ណោះ!អារម្មណ៍ដ៏មានតម្លៃបំផុតមិនមែនជាការចាប់ផ្តើមនៃភាពរឹងមាំនោះទេប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់ទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីយូរ។គុណសម្បត្តិដ៏កម្របំផុតមិនមែនជាអ្វីដែលមិនសូវសំខាន់ក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្ដែបេះដូងមិនចង់បានទេតែអាចទ្រាំទ្របាន។

15513051439026

នៅពេលមនុស្សជួបគ្នាទៅវិញទៅមកវាតែងតែមានការកកិតនិងជម្លោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានគេធ្វើខុសប៉ុន្ដែពួកគេមិនចង់និយាយច្រើនជាងមួយពាក្យទេទោះបីជាពួកគេរងរបួសផ្ទៃក្នុងក៏ដោយក៏ពួកគេមិនចង់ធ្វើឱ្យមនុស្សនៅជុំវិញពួកគេឈឺចាប់ឡើយ។មិនកើតដើម្បីសុភាពទន់ភ្លន់ទេប៉ុន្តែត្រូវអត់ធ្មត់និងអត់ធ្មត់។

ក្នុងអារម្មណ៍បែបនេះជីវិតគឺពិបាកក្នុងការទទួលបានសុភមង្គល។គ្មាននរណាម្នាក់កើតមកដោយមានកំហឹងល្អចូលចិត្តគិតតែពីខឹង។ ជាការពិតគឺអាត្មានិយម។រូបរាងកាយរបស់មនុស្សកាន់តែរឹងមាំហើយវានឹងមានស្នាមរបួសនៅក្នុងបេះដូង។ ការថែរក្សាបន្ថែមទៀតការមិនសប្បាយចិត្តតិចតួចការញញឹមនិងកំហឹងតិចតួច។

ចូរថែរក្សាមនុស្សដែលទប់នឹងកំហឹងអ្នកបាន!ព្រោះមិនងាយនឹងមានមនុស្សដែលអ្នកទ្រាំនឹងកំហឹងអ្នកណាម្នាក់បាននោះទេ!មិនថាយើងឬគេនោះទេតែពេលខឹងទៅសិនហើយ!ចឹងហើយបើមានអ្នកទប់នឹងកំហឹងអ្នកបាននោះមានន៏យថាគេស្រលាញ់អ្នកខ្លាំងហើយសុខចិត្តចាញ់អ្នកគ្រប់រឿងសូម្បីកំហឹងអ្នកក៏អាចទប់បានដែរ៕

15513051448612

52837033_2076046035782296_5321769538386132992_n

53121448_2076046145782285_7918673320084504576_n

53216069_2076045852448981_7342494695592820736_n

53611017_2076045919115641_6475339870817484800_n

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin Only U