បើសិនវាជារបស់អ្នក​ មិនយូរវានឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ!តែបើសិនជាមិនមែន ទោះអ្នកខំយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនមែនរបស់អ្នក – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

បើសិនវាជារបស់អ្នក​ មិនយូរវានឹងត្រលប់មករកអ្នកវិញ!តែបើសិនជាមិនមែន ទោះអ្នកខំយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនមែនរបស់អ្នក

ក្នុងមួយឆាកជីវិតមនុស្សតែងមានការបាត់បង់របស់ដែលខ្លួនស្រលាញ់!កើតចាស់ឈឺស្លាប់វាជារឿងធម្មតាសំរាប់មនុស្សលោកយើងនេះ!ពេលខ្លះក៏បាត់បង់!ពេលខ្លះក៏ទទួលបាន!

មនុស្សនៅរស់វាគឺជាការចៃដន្យ, ការបាត់បង់គឺជៀសមិនរួច,

អ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវធ្វើជាមួយលំហូរ។

1563876703_82900

កុំចង់បង្ហាញ,ដូចគ្នានេះផងដែរមិនចង់បាត់បង់ទុក្ខព្រួយរបស់អ្នក,

ទាំងអស់ត្រូវវិនាស,វាជារបស់អ្នក,កុំសួរ, កុំនៅ,មិនមែនជារបស់អ្នក,

ហេតុអ្វីបានជារំខាន, ទោះប្រឹងយ៉ាងណាក៏វាមិនមែនជារបស់យើងនោះដែរ។

ជីវិតមិនល្អឥតខ្ចោះទេជីវិតអាចមិនអីទេ,

រៀនជានិច្ចដើម្បីលូតលាស់និងរឹងមាំ

ដើម្បីទទួលយកភាពមិនគ្រប់ល័ក្ខណ៍ទាំងអស់,

ចូរទៅហើយលះបង់ការខកចិត្តទាំងអស់។មានតែបែបនឹង។

1563876711_47432

មនុស្សយើងមិនអាចប្រឆាំងនឹងវាសនាបាននោះទេ!វាសនាបានកំណត់រួចហើយ!ទោះយើងខំប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏មិនអាចឈ្នះបានហើយ!មិនចាំបាច់ខំប្រឆាំងនោះទេព្រោះអ្វីៗគេបានតាក់តែងចាររួចអស់ហើយ!

ត្រូវចេះថែរក្សាអ្វីដែលខ្លួនមាន!ស្រលាញ់អ្វីដែលខ្លួនមានទើបយើងគប្បីនឹងខ្លួនឯង។

ហើយធ្វើមនុស្សកុំមានចិត្តលាភលន់ពេក!ត្រូវចេះរៀនស្គាល់នូវពាក្យថាអ្វីឆ្អែត ស្ងប់ស្កល់ ហើយមិនចង់បានរបស់គេ៕

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

1563876719_40688

1563876728_56975

1563876736_66205

1563876747_74501