ពេលខ្លះកុំល្អជាមួយគេពេក ព្រោះថ្ងៃមួយអ្នកនឹងដឹងថាការធ្វើល្អពេកចំពោះមនុស្សម្នាក់គេនឹងជាន់ក្បាលរបស់អ្នកហើយមិនចេះក្រែងចិត្តអ្នកទៀត!

ការមិនមានល័ក្ខខ័ណ្ឌកាន់តែច្រើនគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

មនុស្សដែលមិនដែលទុកអ្នកសំខាន់៖

មិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយពឹងអ្នកភ្លាមអ្នកក៏យល់ព្រម!

អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកចង់បានអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យ។

មិនថាមានកំហុសអ្វីក៏ដោយអ្នកតែងលើកលែងទោសអោយ

មិនថាគេធ្វើបាបអ្នកប៉ុណ្ណាទេក៏អ្នកអាចទទួលយកបាន!

67100172_612946369232789_1421324357510103040_n

ប្រយ័ត្ន៖

មនុស្សខ្លះមានទម្លាប់ទទួលវាពួកគេភ្លេចការដឹងគុណរបស់ពួកគេ។

ទទួលបានប្រើដើម្បីភាពខ្លាំងរបស់អ្នក, ប៉ុន្តែភ្លេចការព្រួយបារម្ភ;

ទទួលបានប្រើដើម្បីសប្បុរសរបស់អ្នកនិងភ្លេចការរួមបញ្ចូលគ្នា។

ពេលខ្លះកុំល្អជាមួយគេពេក ព្រោះថ្ងៃមួយអ្នកនឹងដឹងថាការធ្វើល្អពេកចំពោះមនុស្សម្នាក់គេនឹងជាន់ក្បាលរបស់អ្នកហើយមិនចេះក្រែងចិត្តអ្នកទៀត!

មានមនុស្សជាច្រើនដែលល្អតែពេលខ្លះល្អខ្លាំងពេកល្អដល់ថ្នាក់មិនបារម្ភពីខ្លួនឯងសូម្បីបន្តិច!ពេលខ្លះយើងកាន់តែល្អកាន់តែគ្មានតម្លៃក្នុងភ្នែកអ្នកដទៃ។

ចិត្តល្អវាមិនខុសទេតែត្រូវគិតថាម្ខាងទៀតជាអ្នកណា?យើងគិតពីអ្នកដទៃជានិច្ចសួរថាតើអ្នកណាអ្នកមកគិតពីយើងនោះ?ពេលខ្លះធ្វើល្អពិតជាមិនចង់បានការតបស្នងទេ!តែពេលខ្លះបើជ្រុលពេកគេក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរ។

រឿងមួយដែលអ្នករំពឹងខ្ពស់គឺអ្នកចាញ់។

ប្រសិនបើអ្នកបង់ប្រាក់លើសពីមួយអ្នកនឹងអស់កម្លាំង។

មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកធ្វើល្អដាក់ជ្រុលអ្នកឈឺគឺជាអ្នក។

ចងចាំជានិច្ច៖

មនុស្សដែលចង់ចាកចេញមិនអាចឃាត់អោយនៅបានទេ

អ្នកដែលធ្វើពុតជាដេកគឺអ្នកមិនអាចដាស់គេអោយក្រោកបាននោះទេ

មនុស្សដែលមិនចូលចិត្តអ្នកទោះអ្នកខំដល់ងាប់ក៏គេមើលមិនឃើញ

បើអ្នកនៅតែរឹងមានះអ្នកនឹងចាញ់

ដោយដួងចិត្តអ្នកនឹងឈ្នះ!

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

67100172_612946369232789_1421324357510103040_n

67110509_1303573216474946_5727010788074323968_n

67233218_617645082096251_3556036847241003008_n

67255088_1303573169808284_496651481030590464_n

67568389_613062719221154_8152929705515810816_n