ពិតជារ៉ូមែនទិចណាស់! តើអ្នកណាខ្លះច្រណែននឹងពួកគេទាំងអស់នេះ?

ការស្រឡាញ់មិនមែនកើតមានចំពោះតែមនុស្សនោះទេ។ សត្វក៏អាចមានស្នេហារ៉ូមែនទិកមិនចាញ់មនុស្សប៉ុន្មានដែរ។ មានរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីភាពកក់ក្តៅ ដែលបញ្ជាក់ថាសត្វអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា បង្ហាញការស្រឡាញ់ ការលះបង់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក។

នៅទីនេះ Bright Side បានលើកយករូបភាពរបស់សត្វមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នារបស់ពួកគេ។ ពួកគេទាំងនេះអាចនឹងធ្វើអោយមនុស្សមួយចំនួនមានការច្រណែននឹងពួកគេ ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងមើលរូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាស់របស់អ្នក។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

17

#17

18

#18

19

#19

Capybara Dance

#20

21

#21

22

តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញគូស្នេហ៍របស់សត្វដែលមានភាពផ្អែមល្ហែមបែបនេះទេ? យើងរីករាយដែលបានស្តាប់រឿងរបស់អ្នក និងឃើញរូបភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រភពដើម៖ Bright Side

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher