ឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះហើយ ទើបដឹងថា កើតមកខ្ពស់ក៏វេទនាដែរ!

មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើផែនដី តែងតែកើតមកដោយមានចំណុចខុសៗគ្នា អ្នកខ្លះកើតមកស្អាតខ្លាំង ស្អាតល្មម សម្បុរស សម្បុរខ្មៅ ជាពិសេសគឺកម្ពស់ខ្ពស់ ឬទាប រហូតដល់មានការចំអែចំអន់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនដាច់ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកម្ពស់នេះ។

អ្នកមានកម្ពស់ទាបៗមួយចំនួន តែងតែមានការតូចចិត្ត ឬច្រណែនថាហេតុអ្វីទើបកម្ពស់មិនបានសមប្រកបដូចគេ ឬកាលណាទើបបានខ្ពស់នឹងគេជាដើម។ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ កម្ពស់ខ្ពស់ក៏អាចនាំឱ្យខ្លួនពិបាកសម្របទៅនឹងស្ថានភាពខ្លះដែរ ជាក់ស្តែងដូចជាករណីក្បាលបុកទ្វារ ឬទើសពិដានជាដើម ដែលមានតែអ្នកខ្ពស់ទេទើបយល់អារម្មណ៍នេះ។

តោះ! ទៅទស្សនារូបភាពខ្លះៗខាងក្រោមនេះ ដើម្បីដឹងខ្លះផងថា ដើមត្នោត (អ្នកខ្ពស់) ក៏មានផលលំបាកខ្លះដែរ មិនមែនស្រួលគ្រប់ពេលនោះទេ៖

67466836_793932307675147_8195608091161526272_n

67574942_793932844341760_3914987858535907328_n

67629627_793932767675101_2350538887027228672_n

67746285_793932911008420_436991254257991680_n

67749948_793932614341783_4301107862282698752_n

67768011_793932651008446_5003782580835713024_n

67807100_793932741008437_1174580419090186240_n

67811247_793932701008441_7637947312655826944_n

67949278_793932797675098_329588566160048128_n

67954756_793932941008417_3111916681711058944_n

67967842_793932874341757_7466093524975353856_n

68461697_793932671008444_3311847538188877824_n