ខ្ញុំក៏ចេះហត់ដែរ!ហេតុអ្វីរាល់លើកសុទ្ធតែខ្ញុំជាអ្នកចាប់ផ្តើមមុន?បើខ្ញុំមិនរកអ្នកមុនទេអ្នកទុកដូចគ្មានខ្ញុំ

ខ្ញុំនឿយហត់ណាស់!ខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅអ្នក១០ដង អ្នកគ្រាន់តែឆ្លើយតបនឹងខ្ញុំថា "ល្អ" ។

ខ្ញុំនឿយហត់ខ្ញុំបានផ្តល់ការហៅ 20 ដងហើយអ្នកមិនបានទទួលទេហើយអ្នកបានសរសេមកវិញនៅពាក្យថាគួរអោយធុញ

ខ្ញុំនឿយហត់ណាស់!ពេលខ្ញុំកំពុងឈរក្បែរអ្នកតែអ្នកមានទូរស័ព្ទចល័តនិងកុំព្យួទ័រតែនៅក្នុងភ្នែកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនរវល់នឹងខ្ញុំនោះទេ។

15436515

ខ្ញុំហត់នឿយរាល់ពេលដែលខ្ញុំសុំឱ្យអ្នកចេញទៅក្រៅលេងអ្នកតែងតែនិយាយថាគ្មានពេលណាទេតែបែរមកហើយដើរលេងពេលព្រឹកជាមួយមិត្តភក្តិ។

ខ្ញុំនឿយហត់ទិញអាហារមកញុំចង់ញុំជាមួយអ្នកតែអ្នកនិយាយថាអ្នកកំពុងស្រកទំងន់ហើយ។

ខ្ញុំនឿយហត់អ្នកគ្រាន់តែរីករាយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែមិនដែលសួរខ្ញុំអ្វីទាំងអស់។

ខ្ញុំនឿយហត់ខ្ញុំមិនចង់ស៊ូទ្រាំនឹងកំហឹងអាក្រក់ដែលអ្នកគ្មានហេតុផលត្រូវនិយាយនោះទេ។

ខ្ញុំនឿយហត់យើងបាននិយាយជាយូរមកហើយហើយវាកំពុងរំខានក្នុងការនិយាយពាក្យជាច្រើនទៀតចំពោះអ្នក។

ខ្ញុំក៏ចេះហត់ដែរ!ហេតុអ្វីរាល់លើកសុទ្ធតែខ្ញុំជាអ្នកចាប់ផ្តើមមុន?បើខ្ញុំមិនរកអ្នកមុនទេអ្នកទុកដូចគ្មានខ្ញុំចឹង។

ខ្ញុំនឿយហត់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលអ្នកមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់សូមឱ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯង។

ខ្ញុំនឿយហត់ខ្ញុំឈឺទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។

ខ្ញុំនឿយហត់ហើយខ្ញុំមិនចង់ព្រួយបារម្ភអំពីជីវិតនិងការងាររបស់អ្នកទៀតទេ។

ខ្ញុំនឿយហត់ណាស់ទោះបីខ្ញុំល្អប៉ុណ្ណាចំពោះអ្នកក៏ដោយខ្ញុំនឹងមិនចូលក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកទេ។

ខ្ញុំនឿយហត់អ្នកមិនដែលនៅជាមួយគំនិតខ្ញុំទេអ្នកត្រូវរស់នៅដោយសុភមង្គល។

ខ្ញុំនឿយហត់ខ្ញុំនឹងប្រគល់សេរីភាពដែលអ្នកចង់បាន។

ខ្ញុំនឿយហត់ខ្ញុំនឹងប្រគល់ការគោរពខ្លួនឯងដើមដែលជារបស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំនឿយហត់ខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមក្នុងរឿងទាំងអស់របស់អ្នកទេទោះបីខ្ញុំមិនមានអ្វីល្អក៏ដោយ។

ខ្ញុំហត់នឿយសូមត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញនៅពេលដែលអ្នកមិនធុញទ្រាន់ហើយបោះខ្ញុំចោលនៅពេលដែលមានគេមកជាមួយ។

ខ្ញុំនឿយហត់ហើយពិតជាត្រូវការការសម្រាក។

ខ្ញុំហត់នឿយដូច្នេះតើអ្នកដាក់ខ្ញុំក្នុងចិត្តផ្តល់ឱ្យខ្ញុំវិញទេ?

សូមគិតពីអារម្មណ៏ខ្ញុំផងកុំគិតតែពីចិត្តខ្លួនឯងពេកអី!

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

15436516

15436517

15436518