ស្គាល់ប្រទេសជប៉ុនអត់? ទាំងនេះជាវាលស្រែទាំង ១៨ ដែលជាស្នាដៃពិតៗនៃសិល្បៈជនជាតិជប៉ុន!!! (Video Inside)

ជប៉ុន៖ ជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកទេសចរណ៍រាប់ពាន់នាក់បានទៅលេងនៅខេត្តមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុនដើម្បីមើលការច្នៃប្រឌិតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កសិករជនជាតិជប៉ុន។

កសិករជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះបានប្រើអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរចនានៃរបៀបខុសគ្នានៃពូជស្រូវដែលត្រូវបានសាបព្រោះដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ ភាពខុសគ្នានៃពណ៌របស់ពូជស្រូវបានប្រែវាលស្រែរបស់ពួកគាត់ទៅជាស្នាដៃសិល្បៈដ៏ល្អឥតខ្ជោះ។

តោះរងចាំយូរនាំតែខក់ខានក្នុងការមើលនិងស្គាល់នៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កសិករជនជាតិ៖

18 Fields That Are Real Works Of Art (1)

18 Fields That Are Real Works Of Art (2)

18 Fields That Are Real Works Of Art (3)

18 Fields That Are Real Works Of Art (4)

18 Fields That Are Real Works Of Art (5)

18 Fields That Are Real Works Of Art (6)

18 Fields That Are Real Works Of Art (7)

18 Fields That Are Real Works Of Art (8)

18 Fields That Are Real Works Of Art (9)

18 Fields That Are Real Works Of Art (10)

18 Fields That Are Real Works Of Art (11)

18 Fields That Are Real Works Of Art (12)

18 Fields That Are Real Works Of Art (13)

18 Fields That Are Real Works Of Art (14)

18 Fields That Are Real Works Of Art (15)

18 Fields That Are Real Works Of Art (16)

18 Fields That Are Real Works Of Art (17)

18 Fields That Are Real Works Of Art (18)

18 Fields That Are Real Works Of Art (19)

18 Fields That Are Real Works Of Art (20)

#Video1

#Video2

ប្រភព៖www.thinkinghumanity.com

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Knongsrok