ពិតជាសោកស្តាយណាស់ដែលប្អូនស្រី លាង ចាន់ឡា មិនអាចដណ្តើមកៅអីអង្គុយទៅកាន់វគ្គបន្តបានដោយសារ…… – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

ពិតជាសោកស្តាយណាស់ដែលប្អូនស្រី លាង ចាន់ឡា មិនអាចដណ្តើមកៅអីអង្គុយទៅកាន់វគ្គបន្តបានដោយសារ……

គួរអោយសោកស្តាយណាស់ដែលប្អូនស្រី លាង ចាន់ឡា ធ្វើមិនបានល្អកាលពីយប់មិញ ដែលបណ្តាលអោយប្អូនស្រីមិនអាចដណ្តើមកៅអីអង្គុយដើម្បីទៅកាន់វគ្គបន្តបានក៏ព្រោះតែអារម្មណ៏ភ័យខ្លាចរបស់ប្អូន ធ្វើអោយប្អូនច្រៀងមិនបានល្អ សំលេងញ័រៗនៅក្នុងការស្រែកកន្លែងខ្ពស់ៗ ។

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា

https://www.youtube.com/watch?v=MJ7_dyG4gpQ#action=share

Screen Shot 2019 08 12 At 4.05.17 PM

Screen Shot 2019 08 12 At 4.05.07 PM

Chan La