២៣សន្លឹកនេះ នឹងធ្វើអោយអ្នកផ្ទុះសំណើចដោយមិនដឹងខ្លួន!

បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គម គឺជាកន្លែងសម្រាប់បង្ហាញពីភាពជោគជ័យ និងសមិទ្ធិផលរបស់យើងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ។ មួយចំនួនធំនៃឧបករណ៍ទាំងនោះ អាចជួយយើងបង្កើនល្បឿនផ្សព្វផ្សាយបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនអស់នោះទេ។ ដូច្នេះជំនួសឱ្យការចែករំលែករូបថតនៃសត្វចិញ្ចឹមដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ពួកគេ អ្នកប្រើប្រាស់ Twitter បានចាប់ផ្តើមលើកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សបង្ហោះរូបភាព ដ៏គួរអោយខ្នាញ់បំផុតនៃសត្វឆ្មា ឆ្កែ និងសត្វចិញ្ចឹមដទៃទៀតរបស់ពួកគេ។

នៅទីនេះគេហទំព័រ Bright Side បានរកឃើញរូបភាពសត្វមួយចំនួនដែលផ្តល់ ភាពសប្យាយ សប្បាយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់ នឹងពេញចិត្តរូបភាពទាំងអស់នេះ។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

#18

18

#19

19

#20

20

#21

21

#22

22

#23

23

តើអ្នកមានរូបថតដែរគួរឱ្យអស់សំណើចនៃសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកដែរ ឬទេ?

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side