សត្វ ២២ក្បាលផ្តល់ការភ្ញាក់ផ្អើរខ្លាំង នៅពេលដែលពួកវាជួបជាមួយសត្វផ្សេងទៀត! – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

សត្វ ២២ក្បាលផ្តល់ការភ្ញាក់ផ្អើរខ្លាំង នៅពេលដែលពួកវាជួបជាមួយសត្វផ្សេងទៀត!

មនុស្សយើងប្រសិនបើ មិនពេញចិត្តនរណាម្នាក់ យើងក៏អាចលាក់បាំងអារម្មណ៍ពិតរបស់យើង ឬក៏និយាយពាក្យសំដីគួរសមតិចតួចទៅកាន់អ្នកដែលយើងមិនចូលចិត្តដែរ តែចំពោះសត្វទាំងនេះវិញ គឺមិនដូច្នោះទេ វាពិតជាមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រាប់គ្នាវាថា (ខ្ញុំពិតជាមិនចូលចិត្តឯងទេ)។ ហើយនៅពេលនេះយើងពិតជាមានសំណាងណាស់ ដែលបានឃើញរូបភាពដ៏គួរអោយអស់សំណើតរបស់ពួកវាទាំងអស់នេះ។

Bright Side ពិតជាស្រឡាញ់សត្វគ្រប់ប្រភេទ ហើយអ្វីដែលយើងស្រលាញ់ចូលចិត្តជាងគេនោះ គឺមើលអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលពួកវាជួបគ្នា បញ្ចេញកាយវិការដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ហើយចែករំលែករូបភាពដ៏មានតម្លៃទាំងនោះជាមួយអ្នក!

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

#18

18

#19

19

#20

21

#21

22

#22

23

តើ​អ្នក​មាន​សត្វ​ច​ញ្ចឹ​ម​ដែរ ឬទេ? តើពួកវាធ្លាប់បង្ហាញកាយវិកា ថាពួកវាខ្លាចមិត្តភក្តិថ្មីដែរ ឬទេ? យើងចង់ឃើញរឿង និងរូបភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side