រូបថត ២០ សន្លឹកដែលបង្ហាញនៅជុំវិញយើងគឺតែងតែមានល្ខោនលេងជានិច្ច!! – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

រូបថត ២០ សន្លឹកដែលបង្ហាញនៅជុំវិញយើងគឺតែងតែមានល្ខោនលេងជានិច្ច!!

នៅពេលដែលអ្នកថតរូបត្រូវថតក្នុងពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះវាអាចមានការចាប់យកអារម្មណ៍ជាច្រើនហើយពេលមើលហើយមិនចាំបាច់មានការពន្យល់អ្វីឡើយ។ ឧទាហរណ៍ដូចមានកូនក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងស្រែកថា“ កុំ ឲ្យ ខ្ញុំទៅ” ឬក៏សារមនោសញ្ចេតនាបានសម្ដែងនៅពីមុខប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក ហើយអ្វីទាំងនោះហើយដែលជាឆាកល្ខោន។ រូបភាពនីមួយៗខាងក្រោមនេះមានតំលៃជាងមួយពាន់អត្ថន័យហើយយើងពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះសម្ដែងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។

បើយោងតាមគេហទំព័រ Bright Side បានជ្រើសរើសរូបភាពទាំងនេះសម្រាប់អ្នកអានរបស់យើងហើយយើងប្រាកដថាអ្នកនឹងចូលចិត្តរូបភាពទាំងនេះជាក់ជាពុំខាន។

១. ម៉េវ! កុំលែងដៃណា!!!

២. Friend zone កំរិត: អភិជន

៣.នេះជារបៀបដែលកំណត់ត្រាប្លាស្ទិចដែលប្រមូលបានត្រូវបានបញ្ជូន

៤. វានឹងត្រូវរង់ចាំយូររហូតដល់និទាឃរដូវថ្មីមកដល់ហើយបើបែបនេះ

5. The fortune cookie says “A new romance is in the future,” my wife is not impressed.

6. This gentleman is having coffee with his late wife. Everyone deserves love like this.

7. Desperation in its visual form

8. This woman lost her memory and her husband is teaching her the alphabet and helping her re-learn how to read.

9. I think my GPS doesn’t like me.

10. It seems that the one who screwed up was the person who painted the lines in the wrong direction.

11. One minute before a massive disaster

12. The happiness of the first paycheck and drama of the discovery of taxes

13. How on Earth did you get there in the first place?

14. What happens in Hollywood stays in Hollywood

15. We had a turkey invasion this morning.

16. Teenage drift fail... It was supposed to be cool.

17. You are in so much trouble now.

18. We didn’t see that coming, that’s for sure.

19. Mom, she’s doing it again.

20. Nothing will keep us apart.

តើអ្នកមានរូបថតដែលអាចជាការបន្ថែមដ៏ល្អសម្រាប់ការប្រមូលរបស់យើងទេ? សូមប្រាកដថាអ្នកបង្ហាញពួកគេដល់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

ប្រភព៖ brightside.me