សើចបំបាត់ទុក្ខមួយ! ជាមួយ កំពូលអ្នកចាំទីល្អដាច់គេលើពិភពលោកសាហាវជាងម្ចាស់ស្រោមដៃមាស Neuer ទៀត (មានវីដេអូ)….. – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

សើចបំបាត់ទុក្ខមួយ! ជាមួយ កំពូលអ្នកចាំទីល្អដាច់គេលើពិភពលោកសាហាវជាងម្ចាស់ស្រោមដៃមាស Neuer ទៀត (មានវីដេអូ)…..

ជាធម្មតាអ្នកចាំទីព្យាយាមការពារបាល់ពីអ្នកស៊ុតបញ្ចូលសំណាញ់ដោយប្រើដៃ ខ្លួន និងជើង ប៉ុន្តែពិតជាប្លែកមិនធ្លាប់មានដោយសារតែអ្នកចាំទីលំដាប់លេខមួយលើពិភពលោករូបនេះវិញគឺប្រើតែមុខដើម្បីសង្គ្រោះបាល់គ្រប់ប្រភេទពីអ្នកស៊ុត។

68438395_868476970182541_8235726839507582976_n

68253014_2459682874245705_1235261130092314624_n

11

មិនជឿសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាធានាថាសើច៖

https://www.facebook.com/358876777543443/videos/673196769444774/