កាតព្វកិច្ចរបស់កូន ចំពោះមាតាបិតា

កូនមានតួនាទីរបស់កូន ដែលត្រូវបដិបត្តិចំពោះមាតាបិតាដូចខាងក្រោមនេះ

១. តាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានជាកូនចេះដឹង

Stu

 

២. ជួយធ្វើកិច្ចការមាតាបិតាឲ្យបានល្អជាទីបំផុត

Washing Dishes 1112077_960_720

៣. តម្កល់តម្កើងនូវវង្សត្រកូលឲ្យបានល្អតទៅ

៤. ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អ ឲ្យសមគួរជាអ្នកទទួលនូវមរតក

៥. មាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់មក កូនត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាវិញជាពិសេសនៅពេលគាត់ចាស់ទៅហ្នឹងឯង

៦. នាំមាតាបិតាទៅវត្ត ឬកន្លែងផ្សេងៗតាមសមគួរ

38006890_1734746706642207_3773727131494776832_n

៧. នៅពេលមាតាបិតាមានជម្ងឺ ត្រូវនៅថែរក្សាឲ្យបានដិតដល់

៨. ត្រូវរក្សាទឹកចិត្តរបស់មាតាបិតា មិនឲ្យមាតាបិតាមានទុក្ខកង្វល់ ឬខូចចិត្តដោយសាររឿងមិនល្អរបស់ខ្លួនជាកូនឡើយ ត្រូវចាំទុកថា សេចក្តីសុខរបស់មាតាបិតា នៅត្រង់កតញ្ញុតាធម៌របស់កូនទាំងឡាយ

៩. ត្រូវថែរក្សានូវទ្រព្យសម្បត្តិផង អវយវៈខ្លួនប្រាណទាំងមូលផង ជីវិតផង និងឱវាទទូន្មានផ្សេងៗផង ដែលមាតាបិតាបានប្រគល់ឲ្យមកកូន

១០. ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតា កាលគាត់ធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់បរលោកហើយ។

37925106_1734746726642205_6570115157496692736_n

ដកស្រង់ ដោយ លីហួត

ត្រួតពិនិត្យ Serpent

ប្រភព សៀវភៅ កូនមាសឪពុក