បុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរស្វែងរក“ ពិភពស្របគ្នា” ដែលលាក់ខ្លួននៅកាច់ជ្រុងនៃទីក្រុងនានាជុំវិញពិភពលោក

មើលរូបភាពស្អាតៗពីជុំវិញពិភពលោក។ នៅពេលបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរដើម្បីប្រមូលពិភពលោកស្របគ្នា។ ប្រើតែទូរស័ព្ទចល័តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ។

@guigurui គឺជាយុវជនដែលធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងនៅជុំវិញពិភពលោក។ ពីម៉ាឌ្រីតតូរ៉ុនតូទីក្រុងឡុងដ៍ប៉ារីសនិងទីក្រុងដទៃទៀត។ ដើម្បីកត់ត្រាអ្វីដែលគាត់ហៅថា "ពិភពលោកស្របគ្នា" ឬពិភពលោកដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នា។ ជាមួយស្មាតហ្វូនធម្មតាតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

លីសបោនប្រទេសព័រទុយហ្កាល់

តូរ៉ុនតូកាណាដា

អេស្បាញ

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

តូរ៉ុនតូកាណាដា

តូរ៉ុនតូកាណាដា

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

វីយែនប្រទេសអូទ្រីស

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេស

ទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេស

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

បាហ្សលប្រទេសស្វីស

ទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេស

តូរ៉ុនតូកាណាដា

តូរ៉ុនតូកាណាដា

ម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ

សេវេលអេស្ប៉ាញ

បាហ្សលប្រទេសស្វីស

តូរ៉ុនតូកាណាដា

CC 2019  ប្រភព៖ meekhao.com