មូលហេតុចាក់ដោតទាំង ​១៦យ៉ាង ​ដែលធ្វើឱ្យបុគ្គលិកសុំលាឈប់ ដោយគ្មានស្តាយស្រណោះ!

អ្នកណាដែលថាមិនស្រលាញ់ការងារនោះ ​ព្រោះការងារមិនត្រមតែផ្តល់ប្រាក់ខែចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេ ​តែការងារធ្វើឱ្យមនុស្សយើងមានមុខមានមាត់  មានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមមួយបាន។

នៅក្នុងនោះផងដែរ ​ការមានការងារដ៏ល្អមួយគ្មានអ្នកណាទៅចង់លាឈប់នោះទេ  លើកលែងតែការងារ ​ឬស្ថាប័ននោះមានបញ្ហាក្នុងប្រការណាមួយដែលធ្វើឱ្យមានផលវិបាកនៅក្នងការងារ។

7B53981B 9181 4EC1 BF34 D97A6A8E453D

ដូច្នេះនេះជាហេតុផល ១៦ យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យបុគ្គលិកលាឈប់ពីការងាររួមមានដូចជា៖

១)-បុគ្គលិកត្រូវការលុយ

២)-កន្លែងការងារមិនបានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ផ្តល់ចំណេះដឹង និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ

៣)-ការងារទាប ឬខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក

៤)-ខ្វះការសហការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

៥)-បុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនមិនត្រូវបានផ្តល់តម្លៃពីថ្នាក់លើ

៦)-ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងច្រើនហួសហេតុពេក

៧)-បុគ្គលិកយល់មិនច្បាស់ពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

៨)-ការប្រគល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកច្រើនហួសប្រមាណ

៩)-ធ្វើខ្លួនជាអ្នកដែលចេះគ្រប់សព្វ

១០)-មិនខ្វល់អំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិក

Business Change Of Job, Unemployment, Resigned Concept.

១១)-មិនមានការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកពេលដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន

១២)-មិនបានផ្តល់ជាមតិស្ថាបនា និងបទពិសោធន៍ការងារដល់បុគ្គលិក

១៣)-ស្ថាប័នគិតថាមិនខ្វះទេបុគ្គលិក រើសចូលពេលណាក៏បាន

១៤)-មិនមានរចនាសម្ព័ន្ធការងារច្បាស់លាស់ សាំញាំ

១៥)-ថៅកែមិនចេះតែតាំងខ្លួនធ្វើចេះមិនឱ្យតម្លៃអ្នកមានសញ្ញាបត្រ

១៦)-ការសន្យាខ្យល់របស់អ្នកអ្នកគ្រប់គ្រង

ទីណាមានសម្ពាធខ្លាំង ទីនោះនឹងមានតែបុគ្គលិកធ្វើការដើម្បីលុយ និង ស្វែងរកឱកាសល្អដើម្បីចាកចេញ ។ បើបុគ្គលិកក្នុងស្ថាបនមួយសុំឈប់ច្រើន ទី១គេត្រូវមើល

ទម្រង់ការងារ និង ថ្នាក់ដឹកនាំ ។ ធ្វើមនុស្សត្រូវចេះយល់ពីគ្នា និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក។

AAEAAQAAAAAAAAZpAAAAJDkzZmJhYjBiLWNhM2YtNDQ4NC1iZjViLWNlMjNiZTAyMTk0Mw