រន្ធត់ ! ករណីគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់នៅបរទេស (មានវីដេអូ) – Kalib9 ក្រៅស្រុក | Pelklas

រន្ធត់ ! ករណីគ្រោះថ្នាក់ទឹកជំនន់នៅបរទេស (មានវីដេអូ)

ឃើញថាមួយរយៈកន្លងមកនេះនៅឯក្រៅប្រទេសមានករណីទឹកជំនន់ជាច្រើនកន្លែង ដែលធ្វើអោយខូចខាត ផ្លូវសាធារណៈ ក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិ របស់ប្រជាជនគេជាច្រើន ដែលបង្កដោយសារតែទឹកជំនន់ជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងនេះ។

8 28 2019 1 00 43 PM

8 28 2019 1 01 34 PM

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងវីដេអូ បានបង្ហាញពីគ្រោះទឺកជំនន់ដ៏រន្ធត់ដែលមិនធ្លាប់មាន។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236686853176950&id=1990032821307306