គ្រាន់ឃេីញចង់ជុះម៉ង់! ប្រទេស Norway បង្កើតបង្គន់សាធារណៈស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក

តំបន់ Scandinavian ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានធនធានធម្មជាតិគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ មានមនុស្សរាក់ទាក់ និងស្ថាបត្យកម្មល្អៗ។ ហើយគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបានល្អប្រសើរជាងប្រទេសន័រវេសនោះទេ ដូចជាមានអគារមួយបានបង្ហាញយ៉ាងពិសេស។

ន័រវែសប្រហែលប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានសាងសង់បង្គន់សាធារណៈស្អាតបំផុត ដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ hza.no | Facebook | Instagram | Twitter

#1

Beautiful Public Toilet 01

#2

Beautiful Public Toilet 02

#3

Beautiful Public Toilet 03

#4

Beautiful Public Toilet 04

#5

Beautiful Public Toilet 05

#6

Beautiful Public Toilet 06

#7

Beautiful Public Toilet 07

#8

Beautiful Public Toilet 08

#9

Beautiful Public Toilet 09

#10

Beautiful Public Toilet 10

#11

Beautiful Public Toilet 11

#12

Beautiful Public Toilet 12

#13

Beautiful Public Toilet 13

#14

Beautiful Public Toilet 14

#15

Beautiful Public Toilet 15

#16

Beautiful Public Toilet 16

#17

Beautiful Public Toilet 17

#18

Beautiful Public Toilet 18

#19

Beautiful Public Toilet 19

ប្រភព៖ boredpanda.com