រូបភាព ទាំង២៤ ដែលធ្វើអោយអ្នកកើតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៨០ និង៩០ នឹកស្រណោះវ័យកុមារ

ពេលឈានចូលដល់វ័យសិក្សា ការងារ ឬមានគ្រួសារ បញ្ហារាប់រយជំពូកកើតឡើងចំពោះម្នាក់ៗស្ទើរតែរកពេលសម្រាកចិត្តគ្មាន។ ពេលខ្លះក៏គិតទៅដល់ពេលវេលាមួយនា វ័យកុមារកាលរៀននៅសាលាបឋម សិក្សា ហើយនៅពេលដែលយើងបានមើលរូបភាពពីអតីតកាលខ្លះៗ វាធ្វើអោយយើង នឹកស្រណោះ នឹងចង់វិលត្រលប់ទៅរកវ័យកុមារ ដែលជាវ័យដែលមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្វីទាំងអស់ គិតតែពីសប្បាយ។ ភ្ញាក់ពីគេងគឺ សុំលុយម៉ែ មានបាយ អត់បាយស៊ី ក៏មិនគិត  មានលុយ អត់ លុយក៏មិនគិត ដឹងតែពីលេងជាមួយមិត្តភក្តិ ។

1ChiUntitled 1 Recovered

Happylearnnews នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអោយត្រលប់ទៅទសតវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៩០ មួយភ្លេតតាមរយៈរូបភាពទាំងអស់នេះ៖

 

27752539_1232969383504481_2700838495203861461_n

 

30708304_1709799019114633_4396199413173714944_n

 

32105097_128713511323835_8321841427713622016_n

 

32105235_128713467990506_2187542125069991936_n

 

45690773_335093297326512_6661976570858569728_n

 

51874782_1214930125328703_2693227481397198848_n

 

51974129_1214929981995384_5489764078907817984_n

 

52016151_1214930105328705_2960708045908213760_n

 

52053834_1214930318662017_6805259385682526208_n

 

52071531_1214930268662022_2267020022436069376_n

 

52111516_1214930151995367_8845475091593560064_n

 

52161721_1214930211995361_5346727571868352512_n

 

52333353_1214930011995381_3025532790465626112_n

 

52498728_1214930408662008_6262717914260963328_n

 

52508028_1214930181995364_983330799619145728_n

 

52520544_1214948568660192_1219035873224425472_n

 

52598331_1214930291995353_8008373149420748800_n

 

52598409_1214930235328692_4533539638232481792_n

 

52611662_1214929928662056_7848233322399399936_n

 

52653272_1214929955328720_4901460186213908480_n

 

52672974_1214930441995338_2956799698683297792_n

 

52800488_1214930521995330_8047746145415331840_n

 

55481552_2262190417368316_428524778500915200_n

 

55557289_2262190310701660_3265927500206702592_n

 

អត្ថបទដោយ Geo

ប្រភពរូបភាព ហ្វេសប៊ុក