ជីវិតមុននិងក្រោយមានកូន ៣០រូបភាពដ៏គួរឱ្យអស់សំណើចតែវាជាការពិត – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ជីវិតមុននិងក្រោយមានកូន ៣០រូបភាពដ៏គួរឱ្យអស់សំណើចតែវាជាការពិត

ក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនមានការជម្រុញខ្លាំងដើម្បីមានកូននៅពេលឆាប់ៗនេះ ខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ជាញឹកញាប់ដូចជា៖ «វាជាបទពិសោធន៍មួយដែលផ្លាស់ប្តូរជីវិតទាំងស្រុង» «អាទិភាពរបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាសប្តូរទាំងស្រុង» និង «គ្មានអ្វីអាចពិពណ៌នាអារម្មណ៍របស់អ្នកបានទេ នៅពេលដែលអ្នកបានបីកូនរបស់អ្នកជាលេីកដំបូង។»

ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនសង្ស័យអ្វីទៀតនោះទេនៃការមានកូន បំពេញនូវតម្រូវការមួយដ៏ចាំបាច់របស់មនុស្ស ហើយនាំមកនូវអារម្មណ៍មិនគួរឱ្យជឿ និងរីករាយដែលមានតែឪពុកម្តាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចយល់បាន។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ខណៈពេលដែលឪពុកម្តាយពិតជា អស្ចារ្យណាស់ ផ្តល់រង្វាន់ និងការផ្លាស់ប្តូរជីវិត លើសពីអ្វីៗផងដែរនោះ។ នេះចាប់ផ្តេីមពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ ស្នេហារ៉ូមែនទិក រីករាយ និងស្រឡាញ់ដោយឥតគិតថ្លៃពីអតីតកាល រហូតដល់ឪពុកម្តាយដែលមានសភាព អ៊ូអរ ស្ត្រេស និងក្អួត តែបន្ទាប់មក ក្រោយពីបានឃេីញរូបថតទាំងនេះ វាអាចបង្ហាញឱ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនដែលឪពុកម្តាយទាំងអស់ឆ្លងកាត់។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Website | Instagram | Facebook

#1

Before After Having Toddler 1

#2

Before After Having Toddler 2

#3

Before After Having Toddler 3

#4

Before After Having Toddler 4

#5

Before After Having Toddler 5

#6

Before After Having Toddler 6

#7

Before After Having Toddler 7

#8

Before After Having Toddler 8

#9

Before After Having Toddler 9

#10

Before After Having Toddler 10

#11

Before After Having Toddler 11

#12

Before After Having Toddler 12

#13

Before After Having Toddler 13

#14

Before After Having Toddler 14

#15

Before After Having Toddler 15

#16

Before After Having Toddler 16

#17

Before After Having Toddler 17

#18

Before After Having Toddler 18

#19

Before After Having Toddler 19

#20

Before After Having Toddler 20

#21

Before After Having Toddler 21

#22

Before After Having Toddler 22

#23

Before After Having Toddler 23

#24

Before After Having Toddler 24

#25

Before After Having Toddler 25

#26

Before After Having Toddler 26

#27

Before After Having Toddler 27

#28

Before After Having Toddler 28

#29

Before After Having Toddler 29

#30

Before After Having Toddler 30

ប្រភព៖ BoredPanda