បណ្តុំរូបភាពទប់សំណើចមិនបាន ​ទុកស៊ែរមើលលេងពេលកើតទុក្ខ ​ឬពេលអផ្សុក!

ជាការពិតណាស់ ​សព្វថ្ងៃនេះបណ្តាញសង្គមកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយ​ ដោយលោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈអ្នកលេងដែលចែកចាយទាំងអស់នោះ។

ក្រៅពីការទទួលបានព័ត៌មានក្តៅៗ ​ទាន់ហេតុការណ៍  និងព៏ត៌មានប្លែកៗផងនោះ ​ក៏មានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមមួយចំនួនតែងតែចូលចិត្តចែករំលែករូបភាព ​សកម្មភាព ទាំងរបស់ខ្លួន ​និងអ្នកដទៃជាការកម្សាន្ត  ដោយរូបភាពខ្លះថែមទាំងធ្វើឱ្យលោកអ្នកទប់សំណើចមិនបានទៀតផង។

ដូច្នេះថ្ងៃនេះ  Kalib9  សូមប្រមូលផ្តុំរូបភាពសំណើចដើម្បីបំបាត់ភាពអផ្សុករបស់អ្នកអានដោយមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

61628095_2355722947997082_5056627308689883136_n

62151375_2355722521330458_1710284491555078144_n

62159407_2355723027997074_6351564217631375360_n

62181625_2355722547997122_2744790552355536896_n

62197215_2355722777997099_1659221560948424704_n

62219356_2355722927997084_4142730200213356544_n

62239265_2355722681330442_4618318457249726464_n

62244850_2355722624663781_4348537452420399104_n

62302001_2355722687997108_5398183384608407552_n

62355877_2355722727997104_9182301502281089024_n

62403342_2355722847997092_2004360812117884928_n

62416060_2355722787997098_596063446898835456_n

62425504_2355723067997070_8502337887889522688_n

62439217_2355722991330411_1490887954233556992_n

62487184_2355722594663784_3224920015752921088_n

62500342_2355722497997127_4944984912345169920_n

62500544_2355723094663734_3617298216346714112_n

62519056_2355722854663758_5897479874003599360_n

62544598_2355722481330462_7722476559713435648_n

62650135_2355722617997115_1437779957769043968_n

64499835_2355722734663770_890290117086806016_n