សត្វឆ្មាទាំងនេះស្អាតៗណាស់ជាមួយមួកធ្វើពីរោមសត្វ

គ្រាន់តែគិតអំពីមុខងងុយគេងដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់របស់ពួកគេ ការចង់ដឹង ចង់ឃើញ កាលពីពួកគេនៅតូចៗ ពួកគេស្វែងរកកន្លែងដដែល ម្តងហើយម្តងទៀត និងមានប្រតិកម្មគួរឱ្យអស់សំណើច នៅពេលអ្នកព្យាយាមដាក់សំលៀកបំពាក់មួយចំនួននៅលើពួកគេ។

សត្វឆ្មាទាំងបីក្បាលរបស់ជនជាតិស្កុតឡេនដែលមានដូចជា Nyaa Mar និង Mugi ត្រូវបានម្ចាស់ហាងជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះ Ryo Yamazaki ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះ Hiromi បានបង្កើតវិធីច្នៃប្រឌិតដើម្បីដោះស្រាយជាមួយរោមសត្វ។ សត្វឆ្មាទុកចោលនៅជុំវិញផ្ទះដោយងាកទៅរកចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើឱ្យមួកតូចៗគួរឱ្យស្រឡាញ់សម្រាប់ពួកគេ ដោយប្រើរោមសត្វដែលធ្វេីដោយខ្លួនឯង។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ​Ryo Yamazaki

#1

Cats In Hats 01

#2

Cats In Hats 02

#3

Cats In Hats 03

#4

Cats In Hats 04

#5

Cats In Hats 05

#6

Cats In Hats 06

#7

Cats In Hats 07

#8

Cats In Hats 08

#9

Cats In Hats 09

#10

Cats In Hats 10

#11

Cats In Hats 11

#12

Cats In Hats 12

#13

Cats In Hats 13

#14

Cats In Hats 14

#15

Cats In Hats 15

#16

Cats In Hats 16

#17

Cats In Hats 17

#18

Cats In Hats 18

#19

Cats In Hats 19

#20

Cats In Hats 20

#21

Cats In Hats 21

#22

Cats In Hats 22

#23

Cats In Hats 23

#24

Cats In Hats 24

#25

Cats In Hats 25

#26

Cats In Hats 26

#27

Cats In Hats 27

#28

Cats In Hats 28

#29

Cats In Hats 29

#30

Cats In Hats 30

ប្រភព៖ BoredPanda