មនុស្សខ្លះយើងមិនត្រូវទៅខ្វាយខ្វល់ពេកទេ !រឹតតែខ្វាយខ្វល់រឹតតែបានចិត្តហើយអាចធ្វើអោយយើងគិតច្រើននឹងធ្វើអោយយើងឈឺដោយមិនដឹងខ្លួន – Kalib9 ជីវិតកម្សាន្ត | Pelklas

មនុស្សខ្លះយើងមិនត្រូវទៅខ្វាយខ្វល់ពេកទេ !រឹតតែខ្វាយខ្វល់រឹតតែបានចិត្តហើយអាចធ្វើអោយយើងគិតច្រើននឹងធ្វើអោយយើងឈឺដោយមិនដឹងខ្លួន

មនុស្សខ្លះយើងមិនត្រូវទៅខ្វាយខ្វល់ពេកទេ !រឹតតែខ្វាយខ្វល់រឹតតែបានចិត្តហើយអាចធ្វើអោយយើងគិតច្រើននឹងធ្វើអោយយើងឈឺដោយមិនដឹងខ្លួនបាន!

ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៏ថាឯកាតែតាមការពិតមិនមែនគ្មានអ្នកកំដរឬខ្វាយខ្វល់នោះទេ!តែមកពីម្នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សដែលយើងចង់អោយខ្វល់។ពេលខ្លះអ្នកគិតច្រើនពេកហើយ។

4560105

តាមពិតទៅមិនមែនមិនបារម្ភគ្រាន់ទេភ័យខ្លាច!ហើយមិនមែនឈឺចាប់ទេគ្រាន់តែពិបាកចិត្ត!ពេលខ្លះមកពីយើងខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងពេកទើបធ្វើអោយយើងឈឺដោយមិនដឹងខ្លួនទឺកភ្នែកក៏ស្រក់ចុះមកដែរ។

ខ្សែជីវិតមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែដើរកាត់ជិវិតយើងប៉ុណ្ណោះចឹងហើយកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកអី!នៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបានជួបនឹងមនុស្សដែលធ្វើអោយអ្នកសកសមនឹងហូរទឹកភ្នែកដើម្បីគេ!មិនមែនឈឺចាប់ទើបស្រក់ទឹកភ្នែកទេណាគឺទឹកភ្នែកចេញពីចិត្តដោយសុភមង្កល។

51919777_2151633758262750_418707140392255488_n

ហើយមនុស្សដែលមិនដែលខ្វល់នឹងអ្នកបើអាចភ្លេចបានក៏បំភ្លេចចោលទៅ!តាមពិតគេគ្មានចិត្តលើអ្នកផងចឹងហេតុអីត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅ?ទោះអ្នកឈឺប៉ុណ្ណា យំខ្លាំងប៉ុណ្ណា ក៏គេនៅតែមើលមិនឃើញដែរហើយគេក៏មិនបានមកបារម្ភខ្លាចយើងឈឺចាប់ដែរ។

51970671_428426264577662_8723432041099558912_n

52341845_2151633541596105_5558172398148124672_n

52351584_2151634274929365_8703979021819445248_n

52498721_2151639608262165_5518865789463035904_n

52835803_428426224577666_4811808031014649856_n

ប្រែសម្រួលដោយ៖Calvin OnlyU