ចេះស្វីតអីតាក្មេងៗ! នេះគឺជាស្នេហាពិត ទោះចាស់ក៏នៅតែស្វីតដែរ – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

ចេះស្វីតអីតាក្មេងៗ! នេះគឺជាស្នេហាពិត ទោះចាស់ក៏នៅតែស្វីតដែរ

យេីងទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់បានស្នេហាពិតប្រាកដ១នឹង១ រហូតដល់ចាស់។ តែពេលខ្លះអ្វីៗមិនដូចការគិតរំពឹងទុករបស់យេីងរហូតនោះទេ ទោះយ៉ាងណាកុំអស់សង្ឃឹម យេីងប្រាកដជាជួប ដូចគូស្នេហ៍១គូនេះអញ្ចឹង ទោះចាស់ក៏នៅតែស្វីត ក្មេងៗឃេីញហេីយច្រណែន។

ហេីយនេះជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយ៖​ «ពេលយើងនៅក្មេងយើងមានអ្វីៗជាច្រើននៅជុំវិញយើងដើម្បីបំបែរអារម្មណ៍យើង។ ស្នេហារបស់ពួកយើងតែងតែមានភាពប្រេះឆា និងមិនពេញលេញ។» តែពេលនេះយើងមានតែពីនាក់ទេ ស្នេហានេះភាពជាដៃគូនេះ គឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ butnaturalphotography.com | Facebook | Instagram

#1

Elderly Couples 01

#2

Elderly Couples 02

#3

Elderly Couples 03

#4

Elderly Couples 04

#5

Elderly Couples 05

#6

Elderly Couples 06

#7

Elderly Couples 07

#8

Elderly Couples 08

#9

Elderly Couples 09

#10

Elderly Couples 10

#11

Elderly Couples 11

#12

Elderly Couples 12

#13

Elderly Couples 13

#14

Elderly Couples 14

#15

Elderly Couples 15

ប្រភព៖ BoredPanda