ការលេងសៀករបស់អាល្លឺម៉ង់ គេប្រើ Holograms ជំនួសឱ្យសត្វមានជីវិត សម្រាប់បទពិសោធន៍វេទមន្តឥតដែនកំណត់(មានវីដេអូ)

អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមនុស្សមិនអាចស្រមៃមើលសៀកដោយគ្មានសេះដំរីស្វា និងសត្វតោឡើយ។ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះសៀក Roncalli បានលះបង់ប្រពៃណីដោយប្តូរសាច់និងឈាមដើម្បី Holograms។ ការសម្តែងនោះពិតជាមានភាពអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម​៖​ roncalli.de

#1

Holograms Circus 01

#2

Holograms Circus 02

#3

Holograms Circus 03

#4

Holograms Circus 04

#5

Holograms Circus 05

#6

Holograms Circus 06

ប្រភព៖​ BoredPanda