ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ទេគ្រាន់តែចំណាយពេលច្រើនហើយមិនចង់និយាយច្រើនទេ

ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្ងីល្ងើទេគ្រាន់តែចំណាយពេលច្រើនខ្ញុំមិនចង់និយាយទេ!

នៅក្នុងសង្គមអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយខ្ញុំបានឃើញកាន់តែច្រើនការមើលឃើញកាន់តែទូលំទូលាយនិងយល់អ្វីៗកាន់តែច្រើនឡើង ៗ ។

ក្នុងករណីខ្លះខ្ញុំចូលចិត្តជ្រើសរើសភាពស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនល្ងង់ទេគ្រាន់តែមិនចង់បង្ហាញវា។

វិចារណញាណការគណនាគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្អប់ហើយខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមទេ។

EbTeuWwBJleJMoPMj O8

ទោះយ៉ាងណាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមពួកគេទាំងនេះត្រូវបានលាក់ហើយពួកគេនឹងមានបទពិសោធន៍ក្នុងគ្រប់លទ្ធភាព។

ខ្ញុំមិនដឹងពីអារម្មណ៍មិនពិតរបស់អ្នកអំពីខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញអ្នកទេ។

ខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តធ្វើជាខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនធម្មតាកក់ក្តៅហើយនោះជាវា។

ខ្ញុំមិនមានខួរក្បាលឆ្លាតវៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ជាមិនល្ងង់ដូចអ្នកគិតថាវាអញ្ចឹងទេ។

នៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំប្រហែលជាច្បាស់ជាងរបស់អ្នកហើយច្រើនដងខ្ញុំមិនចង់ខ្វល់ពីវាទេ។

បន្ទាប់ពីរស់នៅអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអ្នកណាដែលល្អចំពោះខ្ញុំហើយអ្នកណាមិនល្អចំពោះខ្ញុំខ្ញុំនៅតែអាចញែកវាបាន។

ក្នុងចិត្តខ្ញុំយល់ច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំមិននិយាយវាទេគ្រាន់តែមិនចង់អោយទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេរឹងរូស។

នៅពេលដែលអ្នកនិយាយវានឹងធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់មុខមាត់វានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទេ។

ខ្ញុំសាមញ្ញណាស់ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងពិភពដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍នេះទេ។

ខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមហើយធ្វើជាមនុស្សឆ្កួត ៗ ធម្មតា។

ធ្វើជាមនុស្សពេលខ្លះមិនចាំបាច់បង្ហាញច្រើនពេកទេ!ព្រោះថាយើងបង្ហាញយ៉ាងណាក៏គ្មានអ្នកណាយល់ច្បាស់ជាងយើងខ្លួននោះទេ។ព្រោះមានតែយើងទេដែលដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអ្វីគិតអ្វី។

ធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញបន្តិចក៏ល្អ!មិនបាចឡូយពេក មិនបាច់ខ្ពស់ពេក អាចបន្តាប់ខ្លួនបន្តីចក៏ល្អ។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

F7TeuWwBJleJMoPMkuPl

GbTeuWwBJleJMoPMleMH