ពិតជាចាក់ដោតណាស់! អ្នកដែលមានកូនតូចៗទើបយល់អារម្មណ៍នេះ!!

នៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់មានកូន អ្នកអាចនឹងគិតថាអ្នកពិតជាមានសេរីភាពហើយមានសេចក្តីសុខបំផុត។ តែផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលដែលអ្នកមានកូនហើយ អ្នកនឹកមិនគិតបែបនោះទៀតទេ។ កូនៗគឺជាថ្នាំប៉ូវកម្លាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឳពុកម្តាយ ទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអស់កំលាំងយ៉ាងណាស់ក៏ដោយ យើងជឿជាក់ថា នៅពេលអ្នកបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់កូនៗរបស់អ្នក ភាពហត់នើយទាំងនោះនឹងរសាយបាត់ពីអ្នក។ បើទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ត្រឹមតែរយៈពេល ១ ទៅ ២នាទីដែលអ្នកទុកពួកគាត់អោយនៅម្នាក់ឯង ពួកគាត់អាចនឹងធ្វើរឿងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្ងើរ ដោយមិននឹកស្មានដល់។ ដូច្នេះគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនតូចៗរបស់អ្នក។

បើផ្អែកទៅតាមគេហទំព័រ Bright Side ពួកគេបានប្រមូលរូបថតមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលក្មេងតូចៗបានធ្វើ ហើយផ្តល់ភាពភ្ញាក់ផ្អើល និងទប់សំណើចមិនបានជាមួយនឹងទង្វើររបស់ពួកគាត់។ យើងជឿជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយ អ្នកនឹងនឹកឃើញដល់កូនតូចៗរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងមិនអាចបំភ្លេចនូវអនុស្សាវរីយ៍មួយនេះបានឡើយ។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

#14

14

#15

15

#16

16

#17

17

ការចងក្រងនេះបានផ្តល់ឱ្យយើងនូវស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្តៅ ហើយឥឡូវនេះវាជាវេនរបស់អ្នកហើយ! យើងចង់ឃើញពេលវេលារីករាយបំផុតនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងក្មេងៗ។ ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកជាមួយយើងក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher

ប្រភពដើម៖ Bright Side