មនុស្ស ៣១ នាក់ដែលបានកែឆ្នៃរូបសាក់របស់គេបន្ទាប់ពីបែបបាក់ស្នេហា

ការបែកបាក់អាចជាការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយ។ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកបានទុកអ្វីមួយនៅលេីរាងកាយរបស់អ្នក ដែលអាចធ្វេីអោយអ្នកនឹកឃេីញនាងជារាងរហូត។

ការចាក់សាក់ជាមួយនឹងមុខមាត់ ឬ ឈ្មោះ ឬ អក្សរអាទិសង្កេតរបស់ដៃគូ គឺងាយស្រួលជាងការលុបវាចោល។

ជាសំណាង ដែលមានសិល្បករដែលមានតិចនិចខ្លះៗ ជំនាញ និងគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីប្រែក្លាយពួកគេឱ្យទៅជារបស់ថ្មីដែលអាចឱ្យពួកគេបោះបង់ចោលអតីតកាលហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។

#1

Ex Tattoo 01

#2

Ex Tattoo 02

#3

Ex Tattoo 03

#4

Ex Tattoo 04

#5

Ex Tattoo 05

#6

Ex Tattoo 06

#7

Ex Tattoo 07

#8

Ex Tattoo 08

#9

Ex Tattoo 09

#10

Ex Tattoo 10

#11

Ex Tattoo 11

#12

Ex Tattoo 12

#13

Ex Tattoo 13

#14

Ex Tattoo 14

#15

Ex Tattoo 15

#16

Ex Tattoo 16

#17

Ex Tattoo 17

#18

Ex Tattoo 18

#19

Ex Tattoo 19

#20

Ex Tattoo 20

#21

Ex Tattoo 21

#22

Ex Tattoo 22

#23

Ex Tattoo 23

#24

Ex Tattoo 24

#25

Ex Tattoo 25

#26

Ex Tattoo 26

#27

Ex Tattoo 27

#28

Ex Tattoo 28

#29

Ex Tattoo 29

#30

Ex Tattoo 30

#31

Ex Tattoo 31

ប្រភព៖ BoredPanda