បើអ្នកបានជួបនឹងមនុស្សបែបនេះអ្នកគួរតែថែរក្សាគេអោយបានល្អ

បើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ដែលតាមអ្នកគ្រប់បែបយ៉ាងហាក់ដូចជាមិនចង់ឃ្លាតពីអ្នកនោះទេ!ហើយមិនថាគេទៅណាមកណានោះទេគេតែងប្រាប់អ្នកគ្រប់ពេល!គេតែងផ្ញើសារគ្រប់ពេលទៅកាន់អ្នកមិនថាអ្នកបានមើលឬមិនបានមើលនោះទេ!

68893877_2506209746276529_3493337673408446464_n

ហើយគេតែងតែបារម្ភពីអ្នកគ្រប់ពេលមិនថាអ្នកខ្វល់ឬមិនខ្វល់ពីគេនោះទេ!ហើយគេតែងតែផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកមុនជានិច្ច!គេតែងតែប្រាប់គ្រប់អ្វីដែលកើតឡើងទៅអ្នក!

មិនថាសប្បាយឬកើតទុក្ខនោះទេគេប្រាកដជាចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នក!មនុស្សបែបនេះអ្នកគួរតែថែរក្សាគេអោយបានល្អ!ព្រោះថាមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចបែបនេះបានទេ!ថែរក្សាមនុស្សនៅចំពោះមុខណា។

68907119_2506208846276619_286872032614809600_n

វាប្រហែលជាគេស្រលាញ់អ្នកខ្លាំងហើយ!ព្រោះថាគេអាចនឹងទៅណាមកណាដោយមិនប្រាប់អ្នកក៏បានតែគេមិនចង់!គេចង់អោយអ្នកដឹងគ្រប់រឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះគេ!

-ហើយយើងគួរតែចេះថែរក្សាមនុស្សដែល៖

-ហាមយើងពេលយើងធ្វើខុស!

-លួងយើងពេលយើងងរ!

-បារម្ភយើងពីយើងគ្រប់ពេល!

-នៅពេលដែលបាត់យើងតាមរកយើង!

-ព្រមខុសគ្រប់បែបយ៉ាង!

-សុំទោសយើងទោះគេមិនបានខុស!

-មិនចេះចាប់កំហុសយើង!

-តែងតែអត់អោនអោយយើងគ្រប់ពេល

-មិនចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយយើង!

-ចាប់ដៃយើងគ្រប់ពេលមិនខ្មាសអ្នក់ណា!

-ចាត់ទុកយើងជាគូរជីវិត!

-មានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយយើង!

-មានចិត្តស្រលាញ់យើងតែម្នាក់!

-ខ្លាចយើងហត់!

បើបានជួមនុស្សនេះហើយគួរចេះថែរក្សាគេអោយបានល្អព្រោះគេអាចជាមនុស្សដែលស្រលាញ់យើងដោយគ្មានលក្ខខណ៍័័។

អត្ថបទ៖Calvin

 

69089530_2506208852943285_4189585789446782976_n

64667821_395313897995761_2546222205532897280_n

65994990_397122727814878_4375920222574477312_n

69266253_428829254644225_9180350311523418112_n