១២រូបថតនេះអាចបង្ហាញថាភាពខ្ជិលនិងភាពប៉ិនប្រសប់គឺត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមក

នេះមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំងអ្វីទេដែលរបស់ជាច្រើនដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃ គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារភាពខ្ជិលរបស់មនុស្ស។

ឧទាហរណ៍៖ តេឡេបញ្ជាទូរទស្សន៍ពីចម្ងាយត្រូវបានបង្កើតឡេីងដោយសារបុរសម្នាក់ ដែលគាត់ខ្ចិលដេីរទៅដេីរមកនៅពេលគាត់ចង់ប្តូរប៉ុស្តិ៍ម្តងៗ។

ថ្ងៃនេះយេីងបានប្រមូលរូបថតរបស់មនុស្សដែលអាចបង្ហាញថាភាពខ្ជិល ពិតជាម៉ាស៊ីននៃវឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្ស។

#1 តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យឆ្មាធ្វើការបាន ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើទេ

Laziness 01

#2

Laziness 02

#3

Laziness 03

#4

Laziness 04

#5

Laziness 05

#6

Laziness 06

#7

Laziness 07

#8

Laziness 08

#9

Laziness 09

#10

Laziness 10

#11

Laziness 11

#12

Laziness 12

ប្រភព៖ brightside.me