តោះៗ ស៊ែរចែកគ្នា ដំណឹងល្អ! កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស ធ្វើការជ្រើសរើសពលទាហានចំនួន២៦០នាក់ ដែលមាន លក្ខខ័ណ្ឌ ដូចជា

កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស អនុគណៈកម្មការ ជ្រេីសរេីស ពលទាហាននៃ កងរាជ អាវុធ ហត្ថ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ដល់សិស្ស និស្សិត យុវជនទាំងអស់ជ្រាប់ថា បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស នឹងធ្វើការជ្រើសរើសពលទាហាន ដើម្បីបំពេញក្របខ័ណ្ឌឱ្យកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន២៦០នាក់។

Photo_2019 09 09_14 16 30

ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថ ប្រកបដោយមនសិការ និងឧត្តមគតិក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិ សូមអញ្ជើញមកទំនាក់ទំនង

ទទួលយកឯកសារ (ដោយឥតបង់ប្រាក់) និងដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅតាមទីតាំងបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានី ខេត្តទាំង២៥។ ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

បេក្ខជនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារនេះ ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្ថិ និងលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖ (សូមអាន)

Photo_2019 09 09_14 16 17

Photo_2019 09 09_14 16 21

១- សញ្ជាតិ ខ្មែរ ភេទ ប្រុស នៅលីវ

២- មានអាយុ ពី ១៨(ដប់ ប្រាំបី)ឆ្នាំ ដល់២៥(ម្ភៃប្រាំ)ឆ្នាំ គិតត្រឹម ថ្ងៃដាក់ពាក្យ

៣- មានកាយ សម្បទា គ្រប់គ្រង និងមាន សុខភាព ល្អ តាម តម្រូវ ការ ដេីម្បី បំពេញ មុខងារ

៤- មាន ភក្ដី ភាព ចំពោះ ជាតិ មាតុភូមិ និងគ្មាន ជាប់ ពិរុទ្ធ អំពី បទល្មើស ផ្សេងៗ

៥- មាន កម្រិត វប្បធម៌ មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ ឡេីង ទៅ

៦- មានកំពស់ចាប់ពី១.៧០ម(មួយម៉ែត្រចិតសិប)ឡេីង ទៅ

៧- បេក្ខជន ត្រូវ ឆ្លងកាត់ ការ ត្រួត ពិនិត្យ លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ ក្រុម ការងារ ជ្រេីសរេីស ពលទាហាននៃអ.ហ ៨- បេក្ខជន ត្រូវ ត្រួត ពិនិត្យ សុខភាព មុនពេល ត្រួត ពិនិត្យ លក្ខណៈ សម្បត្តិ

Photo_2019 09 09_14 17 21

Photo_2019 09 09_14 16 40

Photo_2019 09 09_14 13 45

Photo_2019 09 09_14 17 45

Photo_2019 09 09_14 18 05

Photo_2019 09 09_14 18 42

Photo_2019 09 09_14 18 58

ប្រភព : GRK News