តេីដារាចម្រៀងដ៏ល្បីលោក Michael Jackson មានមុខយ៉ាងណាបេីគាត់មិនកែមុខរបស់គាត់

លោក Michael Jackson គឺជានិមិត្តរូបមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតន្ត្រី។ គាត់បានចូលរួមចំណែកដ៏មិនគួរឱ្យជឿដល់ការអភិវឌ្ឍ តន្ត្រី ការរាំ និងម៉ូតផ្សេងៗ។ ប៉ុន្តែដូចជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យផ្សេងៗដែរ គាត់ក៏មានភាពពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ហើយនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរូបរាងរបស់គាត់។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ brightside.me

ខាងក្រោមនេះជារូបថតនៃការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់របស់គាត់៖

#1965

Michael Jackson 01

#1978

Michael Jackson 02

#1980

Michael Jackson 03

#1983

Michael Jackson 04

#1988

Michael Jackson 05

#1991

Michael Jackson 06

#1996

Michael Jackson 07

#2005

Michael Jackson 08

#មុខរបស់គាត់អាចមើលទៅដូចនេះ នៅឆ្នាំ 2009

Michael Jackson 09